General

Un nou ple ordinari divendres 4 novembre

dscf2345-1280x853Ja tenim un nou ple ordinari divendres 4 de novembre. El passat mes de febrer el nostre govern municipal va decidir unilateralment canviar la periodicitat dels plensi celebrar-los cada dos mesos en lloc de mensualment, (Veure: Acta del ple del 12 febrer 2016). No sabem per quins motius.

Des de llavors, el dia 4 s’hauran celebrat 6 plens, els últims quatre en tres mesos.

No calen comentaris, sobretot si tenim en compte que, a partir d’abril, d’aquests 6 plens, en 5 s’ha canviat la data o s’han convocat a última hora.

Aquesta improvisació i la manca de planificació, dificulta més les tasques de l’oposició.

Però per si ens voleu acompanyar en aquest ple, aquest és l’ordre del dia anunciat:

Ple del proper divendres, 4 de novembre de 2016, a 18:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

A.- PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació de les actes sessió ordinària del dia 14 d’octubre de 2016.

2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2017

3.- Aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2017

4.- Aprovació del pla de millores urbana sobre l’intercanvi de qualificacions urbanes d’equipament esportiu i docent, a Castellcir, amb la finalitat d’ubicar una nova escola a la zona de la Quintana.

5.- Proposta del GIC sobre la situació actual i /o necessitat de fer/acabar un inventari de tots els bens/actius de l’ajuntament: edificis, terrenys, elements de la via publica, elements de pares infantils i zones esportives, bens d’equip, i tots els altres actius fixes existents.

6.- Assumptes sobrevinguts.

B.- PART DE CONTROL I FISCALITZACIO DELS ORGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

2.- Informacions de les diferents regidories

3.- EI GIC proposa elaborar el reglament 0 normativa d’utilització de tots els mitjans de comunicació/informació del ajuntament. Participació dels grups municipals. Inventari i normativa pels taulers d’informació publica. Situació i espai per els grups municipals. Contingut. Informació de convocatoria dels plens. Informació del resultat dels plens i aprovacions. Tot el que es necessari per informació publica i que normalment es publica al BOPB.

4.- Mocions i altres precs i preguntes

Ml.- Moció Suport al referendum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.

M2.- Moció presentada per I’ACM i FMC per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email