RESUM DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018

Aquest ple es va avançar a la data prevista pel tema de la "Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018",  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig. L'altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels…

RESUM DEL PLE DIA 1 DE JUNY 2016

Els punts a tractar en aquest ple eren els següents: Proposta d’acord del ple del sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral del 26J. Aprovació de la catalogació del lloc de treball de Secretari-Interventor. Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament de Castellcir. Propostes Grup Municipal Gic: Actuació especial per l’estat de conservació i seguretat…

Rebutjada la “Proposta per millorar gestió…”

Com molts ja sabeu, el nostre grup va presentar el 8 de febrer aquesta proposta de resolució que podeu veure completa al següent enllaç: Es va fer positivament, sense entrar en valoracions de la gestió actual, que com totes, és millorable, com ho és la transparència, l’eficàcia i l’agilitat. Comissions de treball o informatives Eren els punts més important de la proposta…

Proposta per millorar i agilitzar la gestió, la planificació, la transparència i la participació

Per al millor funcionament de l’ajuntament caldria agilitzar i millorar la planificació i programació de la gestió, fomentar la transparència i la participació i prendre unes mesures perquè això sigui possible. Per això s’han d’estructurar comissions de treball i/o informatives que ho facin possible i que a més a més serveixen per augmentar l’agilitat i l’eficiència de la gestió...