Resum del Ple del 16 desembre 2016: PRESSUPOSTOS 2017

ASSUMPTES A DELIBERAR Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017. Nosaltres ens veiem obligats per coherència, a votar-hi en contra, tot i lamentar aquesta manifesta incapacitat de traduir la voluntat política d'augmentar les inversions al poble, en compromisos concrets. Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017, Ordenança Fiscal nº 15. Taxa pel servei de l’escola bressol.

Ple del 23 octubre. El govern municipal aprova uns pressupostos continuistes i incomplets

El passat dia 23 es va celebrar el ple extraordinari sobre els pressupostos municipals per al 2016, que havia demanat el nostre grup municipal. S’han elaborat uns pressupostos ben estructurats des del punt de vista comptable. Però això no és suficient. Els pressupostos haurien de reflectir les polítiques que realitzarà l’ajuntament durant l’exercici, les decisions que els responsables polítics han…