Ple del 13 juny 2015

Resum del ple extraordinari dia 19 de maig 2017. Renúncia de l’Alcalde

Assumptes a deliberar: Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del senyor Eduard Guiteras Paré. Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria…

Ple del 23 octubre. El govern municipal aprova uns pressupostos continuistes i incomplets

El passat dia 23 es va celebrar el ple extraordinari sobre els pressupostos municipals per al 2016, que havia demanat el nostre grup municipal. S’han elaborat uns pressupostos ben estructurats des del punt de vista comptable. Però això no és suficient. Els pressupostos haurien de reflectir les polítiques que realitzarà l’ajuntament durant l’exercici, les decisions que els responsables polítics han…