Ple del 13 juny 2015

Resum del ple extraordinari dia 19 de maig 2017. Renúncia de l’Alcalde

Assumptes a deliberar: Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del senyor Eduard Guiteras Paré. Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir.

La sorpresa del dia abans…

Ens referim a temes que per la seva importància i impacte en el poble, necessiten una anàlisi i una discussió o debat previs, i que l’actual Govern Municipal escamoteja i sol deixar per l’últim dia,quan ja no hi ha temps per informar, ni analitzar, ni debatre, ni molt menys compartir amb els possibles interessats, entitats i grup municipal... Aquest és el cas del text que hem rebut avui, amb data del 6 de maig