Ple del 13 juny 2015

Resum del ple extraordinari dia 19 de maig 2017. Renúncia de l’Alcalde

Assumptes a deliberar: Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del senyor Eduard Guiteras Paré. Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria…