Ajudem a les iniciatives i a les entitats

Segurament podem estar tots d'acord en què, des de l'ajuntament hem de donar suport, fomentar i facilitar totes les iniciatives, individuals i col·lectives que tinguin com a finalitat les activitats culturals, socials i esportives. Per fer això, per ajudar i facilitar al màxim possible, la tasca d'aquelles persones, grups, associacions i entitats de Castellcir, que tenen aquestes iniciatives, cal mostrar…