El poble que deixem

Primer de tot dir que “el poble que deixem” és el resultat d’una legislatura en la que hem estat a la oposició, podríem dir “el poble que ens deixen”, però com a oposició positiva voldríem pensar que alguna cosa hem influït i que alguna de les nostres propostes i també les crítiques, han tingut alguna cosa a veure amb…

RESUM DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018

Aquest ple es va avançar a la data prevista pel tema de la "Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018",  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig. L'altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels…

RESUM DEL PLE DEL DIA 28 DE MARÇ 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per la repetició de la proposta de l'equip de govern sobre les tarifes de l'aigua i modificació de la taxa, aprovació de les festes locals 2019 i l'aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM) entre altres temes. Un assumpte sobrevingut sobre la nova escola i 5 mocions de tipus general…

Rebutjada la “Proposta per millorar gestió…”

Com molts ja sabeu, el nostre grup va presentar el 8 de febrer aquesta proposta de resolució que podeu veure completa al següent enllaç: Es va fer positivament, sense entrar en valoracions de la gestió actual, que com totes, és millorable, com ho és la transparència, l’eficàcia i l’agilitat. Comissions de treball o informatives Eren els punts més important de la proposta…

Proposta per millorar i agilitzar la gestió, la planificació, la transparència i la participació

Per al millor funcionament de l’ajuntament caldria agilitzar i millorar la planificació i programació de la gestió, fomentar la transparència i la participació i prendre unes mesures perquè això sigui possible. Per això s’han d’estructurar comissions de treball i/o informatives que ho facin possible i que a més a més serveixen per augmentar l’agilitat i l’eficiència de la gestió...