Resums plens

Resum del ple de l’1 abril 2016

Esfera de la generositat

Aquest ple és el primer, després de que el govern municipal aprovés canviar la periodicitat a cada dos mesos.

1.- Aprovació de l’acta del ple del passat 12 de febrer, amb algunes puntualitzacions.

La publicació de les actes dels plens al web de l’Ajuntament va amb retard, però no tant com pensàvem perquè ara es publiquen al portal de govern i transparència.

2.- Aprovació del pagament dels imports pendents d’abonar de la paga de desembre 2012.

S’aprova per unanimitat.

3.- Propostes d’acord del Grup Municipal GICEsfera de la generositat

3.1.- Proposta d’acord per espais de reunió i participació per a les entitats

3.2.- Proposta d’acord per millorar gla gestió i el funcionament de l’Ajuntament.

3.3.- Proposta d’acord de la riera Vall de Marfà

D’aquestes tres propostes de resolució, us en informem amb més detall i de cadascuna d’elles per separat, perquè creiem que són la part més significativa del ple

4.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia sobre l’aprovació del Pla pressupostari 2017-2019.

És el pla pressupostari que es demana des del ministeri, com a marc pressupostari. Aquest punt no cal votar-ho, és informatiu, però fem constar de nou la necessitat d’un procés únic per a tots els temes pressupostaris, per coherència. Destaquem el fet que, per exemple, per a l’any 2016 els valors que figuren en aquest pressupost no tenen res a veure amb els pressupostos per al mateix 2016 aprovats a l’octubre i sense que s’hagi aprovat cap modificació

5.- Donar compte dels decrets d’alcaldia

Demanem aclariments sobre alguns:

nº 18/2016 sobre el decret de contractació menor a l’enginyer LARIX per la direcció i coordinació de l’obra del camí de La Penyora. El contracte l’ha de fer l’Ajuntament, no va inclòs en l’obra.

Nº 39/2016 decret de contractació menor per fer repàs de conservació dels carrers. Preguntem quin criteri es té per contractar uns o altres i la valoració homogènia de les ofertes. Se’ns informa que es fa bastant rotatori, els de les rodalies, Castellcir, Castellterçol, S. Quirze. I que no es fan pressupostos però si valoracions sobre el terreny i es fixen molt en la qualitat de l’obra que es farà.

6.- Informacions de les diferents regidories.

Informació sobre el campionat de tenis taula del Moianes, que va anar molt bé, hi havia gent de diferents poblacions.

La fira Agro-Natura del passat dia 27 de març va anar molt bé, amb força participació durant tota la fira. Hi van col·laborar persones concretes que amb el seu esforç ho varen fer possible. De la brigada municipal només es va poder comptar amb un treballador, però que la seva tasca va ser molt eficaç.

Informació sobre el teatre de la tarda, unes 60 entrades venudes i es va proporcionar des de l’Ajuntament rebaixar el preu d’entrada a la meitat per als nens i gent gran.

No s’han fet les caramelles

Poca assistència a l’aplec del dia 28 de març. El govern es podria plantejar si s’ha de tornar a fer.

La conferència sobre els residus va ser molt poc participativa, unes 8 persones.

7.- Es van aprovar dues mocions:

  1. Moció de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IPF.
  2. Hi havia tres mocions sobre el rebuig davant la signatura de l’acord entre la UE i Turquia en relació a l’acollida de refugiats. Votació: Per facilitar el consens, després de mostrar les preferències de cada grup, per unanimitat els set regidors donen suport a la moció de ERC amb petites modificacions.

8.- Tema esdevingut per urgència

Renúncia de l’adjudicació del contracte del servei de neteja de l’ajuntament de Castellcir i inici de nou l’expedient de contractació, per anomalia en la concessió del servei a l’empresa a qui es va adjudicar, ja que contenia un error en relació a l’obligació del contractista. Es vota per unanimitat la presentació de la nova versió del plec, la seva publicació al BOP i la composició de la mesa de contractació.

9.- Precs i preguntes de control.

Joaquim Mayol ressalta la necessitat de crear ponts entre nosaltres per tal de treballar més en conjunt malgrat les nostres diferències. Creant desconfiança, cada vegada la distància es fa més gran. Si tots plegats no canviem la manera que fem les coses, aquesta desconfiança no desapareixerà. El tinent d’alcalde Antoni Farran respon que ells no posen pals a les rodes perquè hi hagi entesa. A la qual cosa en Joaquim li diu que no és el mateix no posar pals a les rodes que fer accions decidides per a que sí que hi hagi entesa; i que ara el que cal és fer accions que ajudin a generar confiança mútua, i que el govern no les estava fent. El regidor Joaquim Mayol també va recordar que és responsabilitat del govern municipal i no de l’oposició prendre iniciatives i fer accions que fomentin l’entesa i la governabilitat del consistori.

Agraïm la presència de la Montse Lloret a la sessió del ple.

Print Friendly, PDF & Email