General

Rebutjada la “Proposta per millorar gestió…”

Com molts ja sabeu, el nostre grup va presentar el 8 de febrer aquesta proposta de resolució que podeu veure completa al següent enllaç:

Veure proposta de resolució presentada el 8 febrer de 2016.

Es va fer positivament, sense entrar en valoracions de la gestió actual, que com totes, és millorable, com ho és la transparència, l’eficàcia i l’agilitat.

Comissions de treball o informatives

Eren els punts més important de la proposta perquè permetrien tractar millor tots els temes, amb grups de treball específics. En general, és com es treballa a la majoria d’ajuntaments, on són freqüents les comissions mixtes govern i oposició.

El principal obstacle que se’ns presenta és que el govern municipal no creu que puguin treballar confiadament amb les persones de l’oposició perquè no hi ha “sintonia”.

La votació de la proposta va ser: Sí a la totalitat, tres regidors (GIC), No a la proposta, excepte el punt 1 de les mesures, quatre regidors (ERC i CiU).

En resum: Es va aprovar només la mesura que diu:

 1. “Mantenir una reunió periòdica, mínim un cop al mes entre l’alcalde i el portaveu de l’oposició per tractar els temes de l’actualitat del municipi i dels propers plens.”

I per tant, tota la resta de mesures van ser rebutjades.

escala 1Això és el que es va rebutjar:

 1. No a “Posar en marxa les comissions de treball i/o informatives”
 2. No a “Millorar la planificació i previsió dels temes i tasques a futur, tant pressupostaris com de tots els processos de contractació, per tal que existeixi un programa i es preparin amb suficient antelació”
 3. No a “Obrir la comissió de govern a l’oposició. Fer les reunions amb un representant de l’oposició que podrà tenir veu i vot ponderat.”
 4. No a “Fer un “Pla estratègic” o pla d’actuació municipal, (PAM). I no, a crear un ens municipal depenent de l’alcalde, però independent, per tal de posar-lo en marxa a partir d’un esborrany com el de” Castellcir 2020”.
 5. No a “Crear, en el termini d’un any, l’Observatori Ciutadà Municipal, per unir-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya.”
 6. No a “Fer un programa a 1-2 anys, per acabar espais de reunió i participació i per fer-hi les obres més necessàries i prioritàries.”

Pensem que cap ajuntament pot renunciar a mesures com les anteriors i que, en realitat, l’equip de govern no hi renuncia. Per tant, el que es vol dir és que ja aniran fent en la mesura que puguin, però sempre que quedi clar que la iniciativa no és nostra, sinó dels seus grups municipals o del propi govern.

Va quedar clar que el que s’ha rebutjat és que l’oposició prengui iniciatives, siguin bones o no.

A ningú pot molestar que es busqui un millor funcionament de l’ajuntament. Tampoc haurien de molestar, ni creiem que es puguin rebutjar, una sèrie de compromisos que, des de l’oposició i en positiu, fèiem a la mateixa proposta i que eren els següents:

 1. Nou procés per a l’elaboració dels pressupostos, de cara als de 2017. És una proposta ja aprovada pel ple.
 2. Col·laborar en l’estructuració i el funcionament de les comissions de treball i/o informatives. És un tema pendent que s’hauria d’aprovar definitivament pel ple.
 3. Crear un ens depenent de l’alcaldia però independent, per tirar endavant el pla estratègic Castellcir 2020.
 4. Crear l’Observatori Ciutadà Municipal, unint-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya. Aquesta iniciativa és independent del portal “Govern obert i transparència” creat per la Generalitat i clarament insuficient, al menys amb els continguts actuals.
 5. Fer un pla d’actuació per a la creació dels necessaris espais de reunió i participació, tal com s’indica en una altra proposta i per a les obres més necessàries i prioritàries.

Amb procediments de treball i gestió clars, amb planificació i programació, amb transparència i participació, per exemple, no s’arribaria a haver de repetir tot un procés de contractació, com ha passat amb el de la neteja de les instal·lacions municipals, que s’ha de repetir en la totalitat, amb la consegüent pèrdua de temps, treball, i diners que això representa.

Per tant, seguim creient que tot això fa falta, i haurem d’anar treballant per aconseguir-ho.

Print Friendly, PDF & Email