Territori i Urbanisme

Que menys que un pla de manteniment?

Que menys que un pla de manteniment?

És responsabilitat de l’ajuntament, el protegir i mantenir en les millors condicions possibles el patrimoni municipal. Llavors, què menys que un pla de manteniment?

Si llegiu els resums dels últims plens, veureu que aquest tema l’hem anat plantejant, posant com a exemples zones infantils i esportives.

El govern municipal no sembla voler entrar en el tema i ens ha posat com a pla de manteniment una llista de treballs realitzats per la brigada municipal l’últim any. Està molt bé el que s’ha fet, però finalment hem decidit plantejar-ho clarament i com a moció al pròxim ple.

Pla manteniment exemple Pla manteniment exemple

Donat que s’ha acabat recentment l’inventari de tots els actius i béns municipals i que consta en l’informe realitzat per Centelles Estévez Consultoria, creiem que és el moment adequat per fer-ho. Tots els elements del patrimoni de l’ajuntament de Castellcir es valoren per un total de 5.866.619,07€

A partir d’aquestes dades és més fàcil avaluar les necessitats de conservació i manteniment de cada element i tabular-los de forma adequada.

És per tant molt necessari, i el moment oportú, perquè el nostre municipi tingui un pla de manteniment, del qual ara no disposa, de tots els béns / actius i instal·lacions municipals: edificis, terrenys, elements de la via pública, elements de parcs infantils i zones esportives, béns d’equip, i de tots els altres actius fixos existents.

Seria la forma d’estalviar temps i diners, amb la tabulació i previsió clara dels recursos necessaris, tant de la brigada pròpia com de recursos externs i de la periodificació de cada acció.

Que menys que un pla de manteniment? Que menys que un pla de manteniment?

És per això que hem proposat l’adopció de la següent moció:

Proposta pla de manteniment 15/11/2016

Esperem que finalment estem tots per la feina i siguem responsables dels actius i béns de tot el poble.

Print Friendly, PDF & Email