Propostes i mocions

Agost-Novembre 2018.- Elaboració d’una proposta de futur

Al maig del 2019 hi haurà eleccions municipals. L’actual Grup Independent per Castellcir, com a agrupació d’electors, finalitza amb la legislatura. Si es desitja crear un grup independent que participi a les eleccions, s’ha de constituir de nou com agrupació.

Creiem que s’hauria de fer amb noves persones, compromeses, amb diàleg i col·laboració amb tothom.

Basats en un programa engrescador i , si és possible, per una llista única.

El divendres 20 d’abril 2018 i la continuació al 8 de juny, en reunions obertes, es va parlar del poble i el seu futur, és a dir: quin poble volem.

També, i quasi a un any vista, de la conveniència de formar un nou grup independent per a les eleccions municipals del maig 2019 i la possibilitat de proposar un acord per llista única.

Al final, a les dues reunions vam coincidir en què un poble avança i millora quan la gent té la percepció que es fan les coses bé i comparativament amb altres llocs, es noten avenços en tots el temes de responsabilitat de gestió municipal: serveis, inversions, infraestructures, paisatge urbà, gestió del territori, iniciatives socials i culturals etc.

També vam coincidir de preparar un llistat de temes i pensar en les persones per poder formar aquest grup independent.

Aquest és un esborrany del llistat de temes.

És un llistat per obrir el debat i analitzar, per tal de identificar la seva adequació a les necessitats del poble i per modificar o completar amb la participació de tothom que ho vulgui. Podria ser un programa comú pel poble.

Abril 2018.- Reunió oberta a tothom el 20 d’abril 2018

El Grup Municipal Independent per Castellcir, va convocar una reunió oberta a tothom per parlar del poble i el seu futur, que es va realitzar el dia 20 d’abril 2018. Podeu veure’n les conclusions i el resum a:

 Resum reunió oberta del 20 d’abril 2018

Març 2018.- Preguntes i propostes al ple del 28 de març de 2018

Pregunta sobre el tema de la documentació anterior del tema “nova escola”. Fem la observació de que no hem tingut cap resposta sobre la seva possible desaparició. El Sr. Eduard Guiteras diu que rectifica, que sí que han sortit els documents que no es trobaven. El Sr. Joaquim Mayol vol aclarir que aquesta qüestió va sortir per l’afirmació que no hi havia documentació i que calia començar tot de nou. El Sr. Eduard Guiteras diu que ho lamenta, però la documentació existia i s’ha trobat.

Aclariment sobre l’ample del camí a la Penyora en la fase 3. Segons el regidor Francesc Güell, l’informe del responsable de l’obra, Sr. Jou que se’ns va presentar justifica un ample mínim de fins a 7 m. i en un punt concret només arriba a 6,50, sense que, al nostre entendre, s’hagi explicat el motiu. El Sr Eduard Guiteras diu que es va fer així per tal de no expropiar ningú.

Proposta sobre el tema de l’aigua. Insistim en el tema de l’assessorament per negociar amb Sorea i altres companyies. Fem la proposta i recomanació de que almenys es contacti i es demani informació a associacions i aliances entre municipis que existeixen i s’han desenvolupat, com ara AMAP , Associació Municipal Aigua Publica, Aigua es Vida i el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), aquest és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle de l’aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals i dels instruments públics del consorci (GIACSA).

Gener- febrer 2018.- Aprovació dels pressupostos per al 2018

Per primera vegada aquesta legislatura, el nostre Grup Municipal GIC va donar donant suport als pressupostos presentats pel govern municipal.

Aquest és un fet diferencial i que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia. Per primera vegada, s’ha negociat i acceptat el fet d’escriure una relació de les prioritats d’inversió i per a les subvencions que es puguin aconseguir.

Ens hagués agradat poder treballar amb més temps, seguint un procés d’elaboració estructurat com el que ja vam proposar i presentar el 2015. Fa falta crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2018.

Una altra necessitat és la de crear un pla d’actuació municipal (PAM) respecte a les inversions dels propers anys.

Veure:

Perquè hem aprovat els Pressupostos Municipals per al 2018?

Gener 2018. Preguntes i propostes al ple del 26 gener 2018

El grup municipal GIC exposa que s’han presentat unes preguntes per aquest ple municipal en els següents punts:

 1. Es va proposar en un ple anterior una assessoria professional i jurídica, per a les negociacions amb les empreses subministradores, (Aigua, electricitat, comunicacions etc.) que normalment tenen una posició més forta. S’ha buscat aquesta assessoria?  i sí no,  per quines raons?.  No hi ha una resposta concreta per part del Sr. Alcalde, més enllà de facilitar informació i bona voluntat.
 2. Aigua. S’hauria de mesurar la capacitat potencial de l’aqüífer que s’està utilitzant actualment per consum públic. Es pot fer a un cost raonable? I es pot encarregar el més aviat possible? La resposta és que ja s’encarrega.
 3. Les llums de la zona de la Roureda tenen des de fa uns dos anys moltes incidències i hores de no funcionament. La resposta del Sr. Salvador Rovira diu que ja s’iniciarà la solució d’aquest problema, que passa per canviar la instal·lació i, al mateix temps, canviar a leds i possiblement tenir un sol transformador i comandament amb la part del Prat.
 4. Hem vist que està  concedida l’ampliació de l’escola de Castellterçol, que el Sr. Joaquim Mayol diu que és un fet, i cal que ens preguntem com s’han de seguir les negociacions per a la escola de Castellcir. Respon el Sr. Salvador Rovira i ens diu que fa anys que hi treballem. El Sr. Eduard Guiteras ens diu que no havien trobat cap documentació a l’Ajuntament de petició de la nova escola i que no hi havien estudis fets. En un principi al canviar la ubicació, a Ensenyament els hi va agradar la proposta, però no sabien que el departament d’Esports també hi tenia objeccions al respecte. Varen venir els tres departaments, Ensenyament, Urbanisme i Esports i ningú cedia. Van senyalar irregularitats inclús en el cadastre dels terrenys. S’estan preparant els informes per Esports i després per Urbanisme de Catalunya Central, després passa a una comissió catalana, tot aquest procés pot tardar mesos, ja que es reuneixen amb una periodicitat de mig any.  El Sr. Francesc Güell, pregunta si la Generalitat té constància de tot el que es demana, i exposa la necessitat de documentar bé tots els passos que es fan. Proposa fer una comissió, un grup de treball amb la responsabilitat de tirar endavant aquest projecte fins a acabar. El Sr. Eduard Guiteras ens recorda que en la reunió que hi varen tenir ja hi va anar la Sibi Vendrell com a directora de l’escola. El Sr. Joaquim Mayol exposa que aquest és un tema de poble, no de grup ni partit, i que mai se’ns ha convidat a cap reunió. Tot i que ho hem recolzat des del principi. Tal com s’ha dit, altres pobles han creat un grup representatiu de tot el poble que continua amb el projecte, fins hi tot si hi ha canvi de govern.
 5. Es demana respondre a la pregunta, que ja es va formular, sobre el camí de la Penyora. El fet que vam constatar és que hi ha una zona d’ample 80cm. inferior als 7,30m projectats, es a dir, de 6.50m. Respon el Sr. Alcalde i entrega al Sr. Francesc Güell un informe al respecte que va realitzar el Sr. Jou a l’agost 2016 i que justifica la disminució d’amplada, sembla que fins a 7m. El tema queda pendent de l’anàlisi d’aquest informe i el Sr Francesc Güell diu que presentarà les conclusions.
 6. El Sr. Joaquim Mayol parla de la l’arribada de la fibra òptica a Castellterçol i pregunta si en sabem res al nostre poble. La resposta per part del Sr. Eduard Guiteras és que una empresa va fer pujar la fibra fins a les antenes de Puigsagordi i que hi haurà la possibilitat d’adquirir aquest servei. Al poble existeix una ordenança Municipal per la qual no es poden passar cables aeris (¿?). Els del poble que tenen concertat el sistema Guifi poden continuar, però si volguessin tenir més capacitat podrien tenir aquest servei. Cal també mirar si hi ha subvencions per realitzar aquest concepte. A Granera ja tenen fibra òptica també. Qui posa problemes als pobles per fer l’estesa de la fibra òptica és Telefònica. En poblacions amb poca densitat cal repercutir un preu molt alt a cada veí perquè surtin els números. Aquesta és la raó de la resistència dels proveïdors de comunicacions per fer aquestes obres. L’escola ja disposa de fibra òptica però depèn d’Ensenyament. Fins i tot a l’Ajuntament hi ha problemes de cobertura depenent de les hores i dies.

Novembre 2017. Preguntes i propostes al ple del 22 novembre 2017

Es van presentar 4 quatre preguntes/propostes:

 1. En el tema referent a l’escola , proposa que l’alcalde ens convoqui a un de cada grup Municipal, per tal d’estar informats, juntament amb l’arquitecte municipal per prepara conjuntament les accions i també poder donar suport conjunt al projecte.
 2. Quant als pressupostos demana també si és possible fer una reunió conjunta abans de la presentació final.
 3. Recordar que cal l’informe sobre la diferència d’ample de l’asfaltat en el camí fins a la Penyora.
 4. En el tema de les subvencions a les entitats, cal preveure un increment, si s’amplia cal modificar algun dels punts del reglament.

Setembre 2017. Propostes del GIC al ple del 27 de setembre.

 1. Determinar prioritats i accions de la llista actuacions proposades pel GIC.
 2. Iniciar l’elaboració i negociació dels pressupostos 2018 en base a l‘anterior i possible elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal.

En referència a aquestes propostes, es van retirar del ple les retirem avui, ja que té el dubte de si han estat enviades a tots els regidors. Però vam demanar se’n parlés àmpliament abans d’anar al proper ple.

ACTE CENTRAL A MOIÀ EL 23 DE SETEMBRE 2017.

El nostre portaveu del GIC va intervenir a l’acte central del Moianès de la campanya per al 1 d’octubre.

Aquest és el text de la intervenció:

AGOST 2017. PRESENTEM LLISTA DEL QUE CALDRIA FER ALS DOS ANYS DE LEGISLATURA.

Dos anys sense programa ni pla d’actuació municipal que miri més enllà del dia a dia.

I dos anys sense planificació d’inversions ni actuacions de millora. Sense pla de manteniment valorat i sense transparència ni participació, ni en la elaboració de pressupostos.

Per tant, hem proposat una llista inicial i sense valorar, per intentar treballar conjuntament, posar prioritats, valoracions i arribar a un pla coherent d’actuació municipal, al menys pels propers dos anys.

Juliol 2017. Proposta d’assessorament profesional i jurídic al ple.

Respecte al tema SOREA, i altres grans empreses de subministraments que condicionen les negociacions, proposem un assessorament professional i jurídic per negociar amb més igualtat.

Veure enllaç

JUNY 2017.  Retribució de l’Alcalde.

Sobre la retribució del nou alcalde es va mostrar la evidència de què, en dos anys, aquest tema no s’havia parlat a l’equip de govern i discrepaven fortament sobre el mateix. Nosaltres, el GIC haguéssim volgut quedar al marge d’aquest tema, ja que mai vàrem votar a aquest alcalde.

Donat que ens tocava desencallar una situació que perjudica l‘operativa de l‘ajuntament, vam valorar que la proposta del Sr. Salvador Rovira, era legal, compleix els límits que es marquen per aquesta posició, i l’ajuntament la pot assumir.

10 DE JUNY 2017. CANVI D’ALCALDE A CASTELLCIR.

La nostra posició i comentaris sobre el canvi d’alcalde i repartiment de càrrecs a Castellcir.

Abril 2017.- Alguns temes i preguntes del ple del 21 d’abril

Entre altres temes, ressaltar l’acord de modificació dels complements de destinació d’alguns treballadors/es i acords sobre lloc de treball de la secretaria-intervenció entre Calders i Castellcir.

El GIC pregunta sobre la segregació de terrenys per la nova escola, “si és l’últim dels requisits que es demanaven des del departament d’Ensenyament. El Sr. Eduard Guiteras, respongué que encara faltaven els següents requisits: certificat de domini i càrrega, tràmit a 30 dies per a les al·legacions i per últim l’aprovació del ple. Requisits que després seran presentats a urbanisme. Urbanisme ha fet un informe desfavorable i que per tant es demana una modificació del POUM, el que representa un retard d’almenys  un any.

Pregunta sobre previsió del tractament anti-incendis. La Sra. Mireia Navarro clarifica que s’estan regularitzant els contractes dels llocs on hi ha els dipòsits d’aigua. També informa que no estem amb els ADF d’Osona sinó del Bages, fet que ens facilita les coses.

Pregunta sobre l’assistència a les classes d’anglès per part de la gent jove: El Sr. Antoni Farran contesta que molt poca , dues persones, i que de cara a l‘any vinent valdrà la pena fer-ho obert a totes les edats, tenint en compte que hi varen assistir de 10 a 13 persones grans.

ABRIL 2017.- LA NOSTRE POSICIÓ SOBRE L’ACOLLIDA DE REFUGIATS I CONCRETAMENT A CASTELLCIR.

En el tema refugiats, qualsevol cosa que es faci, si serveix per alleujar el patiment, es pot donar per bona.

Això no vol dir que no puguem deixar de denunciar que, les coses no s’han fet bé, i que, com a part de l’ajuntament, no estem d’acord amb aquests tipus d’actuacions personalistes. Hagués estat més útil i integrador fer un procés més coordinat i més transparent.

ABRIL 2017.- LA NOSTRA POSICIÓ SOBRE L’AUDITORIA A L’AJUNTAMENT.

L’informe de l’auditoria no aporta res que no fos conegut, res del que semblava que s’esperés per part del grup ERC-AM. Mostra que l’ajuntament ha estat molt prudent econòmicament, ha fet estalvis, i té un nivell d’endeutament molt baix, la qual cosa li dóna unes molt bones possibilitats i capacitat per la inversió i els projectes de millora futurs.

http://wp.me/p6NFQt-AS

FEBRER 2017. PARTICIPACIÓ DEL GIC A LA PRESENTACIÓ DE L’AECAT AL BAGES, BERGUEDÀ, MOIANÈS I SOLSONÈS.

L’acte, es va celebrar el dissabte 4 de febrer a Cal Sitjes d’Artés.

El 52 % de regidors del Moianès i el 43 % del total de les comarques centrals ja formen part de l’assemblea d’electes.

Van participar més de 130 electes de les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès. En aquestes 4 comarques hi ha un total de 285 càrrecs electes registrats, als que caldrà sumar els que aquest dissabte han fet la seva inscripció. Aquests són del Moianès (52%), Bages (41%), Berguedà (34%) i Solsonès (25%).

http://wp.me/p6NFQt-yY

FEBRER 2017.- Sobre el pla de manteniment.

És responsabilitat de l’ajuntament, el protegir i mantenir en les millors condicions possibles el patrimoni municipal. Llavors, què menys que un pla de manteniment?

És per tant molt necessari, i el moment oportú, perquè el nostre municipi tingui un pla de manteniment, del qual ara no disposa, de tots els béns / actius i instal·lacions municipals: edificis, terrenys, elements de la via pública, elements de parcs infantils i zones esportives, béns d’equip, i de tots els altres actius fixos existents.

Seria la forma d’estalviar temps i diners, amb la tabulació i previsió clara dels recursos necessaris, tant de la brigada pròpia com de recursos externs i de la periodificació de cada acció.

És per això que vam proposar següent moció:

Proposta pla de manteniment 15/11/2016

Insistir en la nostre proposta de resolució. No s’ha fet res.

Febrer 2017. Sobre el tema de la Transparència i la Informació Pública.

Proposta inicial del 11 d’octubre 2016:

Tenint en compte el que marca la llei, (Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), Art. 170:

El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament, el taulers d’informació i últimament les pàgines web municipals.”

Article 170.2

“En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació.”

Proposem una resolució per elaborar un reglament o una sencilla normativa d’utilització de tots els mitjans de comunicació/informació del ajuntament. Participació dels grups municipals. Inventari i normativa pels taulers d’informació pública. Situació i espai per els grups municipals. Contingut. Informació de convocatòria dels plens. Informació del resultat dels plens i aprovacions. Tot el que es necessari per informació pública i que normalment es publica al BOPB.

El desembre 2016 vàrem “insistir en la nostra proposta de resolució de l’11 d’octubre de 2016 per aprovar que es faci un reglament que reguli els continguts i les condicions d’accés i d’ús dels mitjans municipals de comunicació per als grups municipals constituïts.”

Al ple del 10 de febrer del 2017, el regidor Francesc Güell va dir, en relació a la proposta, que fa falta que el consistori es vagi adaptant a la llei de transparència i que per tant, seguíem  proposant fer un reglament d’utilització i accés a totes les informacions de l’ajuntament i els medis de què disposa.

Queda encara molt per fer i que no es porta a terme.

l’Alcalde, Eduard Guiteras va dir “que el plantejament del GIC és d’una ciutat gran i que al nostre poble no cal complicar-nos tant la vida.”
La Secretària, Sra. Blanca Álvarez va manifestar que cal ser realista, que això és un procés que s’ha de fer a poc a poc.

Es va votar que sí per unanimitat, sembla que a aquesta darrera proposta d’anar fent, a poc a poc…

Febrer 2017. Sobre el tema de la legalització del Casal:

Donat que hi havia certa divisió entre els dos grups que formen el govern municipal, vam portar el tema al ple del 10 de febrer 2017.
El regidor Francesc Güell va voler aclarir si es tractava de legalitzar tot el centre per a les activitats que es duen a terme, o només per la caldera de calefacció. Per part del govern es confirma que només és per la caldera, cosa que creiem limitada.
Com a estudi de la seva viabilitat, l’alcalde ens va fer arribar un informe realitzat per la Sra. Ruth Rodríguez, enginyera tècnica, on es valoren les diferents opcions de millora del sistema de calefacció. Presenta tres opcions:
1. Caldera de biomassa
2. Nova caldera de gasoil
3. Caldera de gasoil existent amb incorporació de sistema de recuperació de calor.

El regidor Francesc Güell va preguntar si hi ha intenció de demanar nous estudis i valoracions, ja que l’estudi indicat no s’acaba d’entendre clarament i sembla que les dades dels estalvis no són massa coherents. Demana que es pugui discutir més a fons amb l’autora i que es contrasti amb altres estudis i ofertes. El regidor Joaquim Mayol diu que cal tenir en compte que també serveix per a altres dependències, com poden ser la guarderia municipal o altres.
El regidor Salvador Rovira diu que es necessita la valoració d’un tècnic més especialitzat que el presentat. El Sr. alcalde diu que s’ha de fer abans del mes de març, sinó es pot perdre la subvenció. La regidora Mireia Navarro diu que aquesta subvenció no té perquè perdre’s, que es pot utilitzar per una altra cosa, i puntualitza que no tenim el local rehabilitat. El regidor Salvador Rovira diu que com alternativa més ràpida es podria legalitzar la caldera i després veure i avaluar altres actuacions
L’opinió del regidor Antonio Farran és que té molt clar el que s’ha de fer, afirma que aniria per la primera opció, la d’una caldera de biomassa, juntament amb la llar d’infants, i diu que se l’hi està fent un bloqueig amb aquest tema. El regidor Joaquim Mayol remarca que els que hem posat sobre la taula aquest assumpte som el nostre grup i per tant cap bloqueig sinó ganes que es resolgui. El tema s’està preparant des del mes d’octubre de 2016 i estem a 10 de febrer, amb un informe recent fet i sense parlar-ne per part de l’equip de govern.
El Sr. alcalde intervé per a dir que assumeix la responsabilitat, ens convocarà per a les explicacions que calguin o nous informes, i es compromet a fer venir en breu a la Sra. Ruth Rodríguez perquè s’expliqui.

Aquesta reunió no es va arribar a fer mai, i la comissió de govern va prendre la decisió al final sense més consultes.

Desembre 2016. Posició del GIC sobre els pressupostos 2017 modificats:

El passat dia 2 de desembre, se’ns va presentar un primer projecte de pressupost per al 2017, per part de Dolors Mach, de l’empresa ASSESSORS GESTIÓ LOCAL S.L. que, tal com ja vam manifestar, va ser molt detallada i tècnicament impecable.

En l’anàlisi del projecte, el contingut, els programes i prioritats que hi havia darrere de les xifres, vam fer notar, entre altres coses, una manca de previsió d’inversions, de manteniment del patrimoni i de fer una aposta per l’estalvi en la despesa energètica i per l’eficiència, que també es podrien traduir en inversions per a futurs estalvis. Les inversions totals estaven previstes en 5.000 €.

Per visualitzar la necessitat de canviar el signe decreixent d’inversions al nostre poble, vam presentar el següent gràfic on es mostra el descens d’inversions totals i la mitjana anual dels últims 6 anys en relació amb els sis anteriors, i com creiem que el pla per al 2017 podria començar a transformar aquesta tendència:

Amb ànim positiu i per presentar una alternativa que corregís aquestes observacions, vam presentar uns pressupostos que, bàsicament, augmentaven i ressaltaven la importància de les inversions per crear un futur per al poble. Calen inversions en carrers, infraestructures, espais públics i per a les persones. També es presentava el manteniment del patrimoni com essencial per reduir els costos en el futur. Afegírem una partida per a l’elaboració del pla de manteniment anual. També proposàrem fer una aposta per l’estalvi en la despesa energètica, per l’eficiència i per les energies netes.

El total d’inversions, en la nostra proposta superava els 390.000 €, tal com s’indica en el gràfic anterior.

Com a resposta, en la nova proposta presentada pel govern municipal en aquest ple, aquestes inversions han estat fixades en 51.400 €; per sobre de la proposta inicial, però molt lluny encara i per sota de la nostra.

Davant d’aquesta reacció, tot i valorar positivament els arguments que la justifiquen, per tal de poder aconseguir un pressupost de consens entre tots els grups municipals, vam presentar un escrit pel qual estem disposats a donar suport a aquests pressupostos condicionat al fet que es manifesti la voluntat política del govern municipal, no només amb les seves paraules, sinó amb la signatura d’aquest acord, que en resum, preveu:

 1. Que la part del pressupost corresponent al capítol d’inversions reals, s’incrementi un 10% el primer any, i un 20% en el segon i següents, respecte a la mitjana dels cinc anys anteriors.
 2. Per preparar aquestes inversions ens oferim a treballar conjuntament en un pla d’actuació municipal (PAM) i per a l’obtenció del necessari finançament, ajustant, si cal, les xifres finals al finançament previst.
 3.   Crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2017 en la qual tots els grups tinguem representació i que sigui l’encarregada de gestionar els pressupostos per als propers anys.

Si els dos grups que el formen el govern municipal, ERC-AM i CiU, no volen signar aquest acord, tot i que verbalment es manifesten favorables al seu contingut, nosaltres tampoc podrem donar suport als pressupostos finals, i esperarem la seva modificació eventual  durant l’any, en el sentit esperat, per donar aquest suport.

Per tant, per coherència, vam votar-hi en contra, tot i lamentar aquesta manifesta incapacitat de traduir la voluntat política d’augmentar les inversions al poble, en compromisos concrets.

El Sr. Alcalde va manifestar que es comprometia a fer possible la comissió de pressupostos demanada pel GIC, amb representació de cada grup municipal, també en podrien formar part la Sra. Blanca Álvarez i la Sra. Dolors Mach.

Desembre 2016. Elaboració dels pressupostos 2017 i millora procés d’elaboració

Veure: Sense notícies dels pressupostos per 2017

Escrit proposta per els pressupostos 2017

Proposta procés d’elaboració participativa pels pressupostos municipals

Novembre 2016. Proposta per un pla de manteniment

El govern municipal no sembla voler entrar en el tema i ens ha posat com a pla de manteniment una llista de treballs realitzats per la brigada municipal l’últim any. Està molt bé el que s’ha fet, però finalment vam decidir plantejar-ho clarament i com a moció.

Que menys que un pla de manteniment?

Donat que s’ha acabat recentment l’inventari de tots els actius i béns municipals i que consta en l’informe realitzat per Centelles Estévez Consultoria, creiem que és el moment adequat per fer-ho.

Tots els elements del patrimoni de l’ajuntament de Castellcir es valoren per un total de 5.866.619,07€

A partir d’aquestes dades és més fàcil avaluar les necessitats de conservació i manteniment de cada element i tabular-los de forma adequada. És per tant molt necessari que el nostre municipi tingui un pla de manteniment, del qual ara no disposa, de tots els béns / actius i instal·lacions municipals: edificis, terrenys, elements de la via pública, elements de parcs infantils i zones esportives, béns d’equip, i de tots els altres actius fixos existents.

Seria la forma d’estalviar temps i diners, amb la tabulació i previsió clara dels recursos necessaris, tant de la brigada pròpia com de recursos externs i de la periodificació de cada acció.

Proposta presentada el 15 novembre 2016

Al ple del 10 de febrer es va plantejar el tema:

Per començar, l’alcalde va dir que aquest tema no és prioritari.

El regidor Francesc Güell diu que potser per a ell no ho és però que s’ha plantejat de nou per la seva importància. És necessari per tal de mantenir el patrimoni municipal, planificar les tasques, (no només de la brigada municipal) i optimitzar els costos de tot plegat.

Caldria veure si hi ha subvencions i es fa la proposta de fer un treball per part d’un equip del poble que ho pugui fer. Al poble hi ha gent preparada. El Sr. alcalde diu que ja es mirarà si des de la Diputació és possible l’assessorament d’un tècnic, i si hi ha subvenció a aquest efecte.

Es va votar que sí per unanimitat, però només a l’última afirmació de l’alcalde Eduard Guiteras.

Novembre 2016. Sobre la  nova Ordenança de Taxa subministrament d’aigua.

El grup Municipal GIC exposa que no està d’acord en l’increment a la factura de l’aigua al usuari, degut a les causes que van ocasionar la pèrdua de subministrament i la necessitat de contractar el transport de l’aigua. El Sr. Alcalde explica que s’ha decidit que la meitat del cost la paguin els usuaris. El cost total va ser de 61.000€. Per tant el conjunt dels ciutadans de Castellcir pagaran un cost de 30.500€ a través dels rebuts de l’aigua durant els propers sis anys. El Sr. Salvador Rovira recorda que en altres pobles en les mateixes dificultats calia anar a buscar l’aigua directament a les cubes de subministrament. En el nostre poble l’usuari no ha deixat de rebre el subministrament d’aigua a casa seva.

Aquesta ordenança s’aprova amb els 4 vots favorables dels regidors al govern i 3 en contra dels regidors del GIC.

Octubre 2016. Preguntes del GIC al ple del 14 Octubre 2016:

Subministrament de l’aigua. Com repercutir els costos del transport d’aquest estiu?. El Sr Alcalde ens informa que aquest any s’acaba de redimir el cost de la sequera de l’any 2004. En aquest moment previ acord amb Sorea es deixarà un import similar a la factura, tot i que falta l’informe definitiu de l’acord que serà presentat en un proper ple.

L’únic increment serà el del consum industrial i per construccions. Des de l’any 2011 no s’ha incrementat l’import. Caldran sis anys per amortitzar les despeses d’aquest estiu. Per tant la tarifa a pagar quedarà per un import semblant a la de l’any 2011. El Sr Alcalde ens diu que més endavant se’ns donarà més informació al respecte.

El Sr. Joaquim Mayol pregunta si tenim algun dret a indemnització per part de Sorea. Segons el contracte existent Sorea s’ha de fer càrrec de les incidències corresponents als serveis que són de la seva competència. Ens informa el Sr Alcalde que Sorea paga anualment 300 euros en concepte de casos socials que sobrevinguin o alguna emergència en el subministrament.

Sobre la Vall de Marfà, el Sr Francesc Güell diu que va consultar l’informe de l’ACA i no entén que es digui que és confidencial. El Sr Alcalde ens diu que dita entitat va fer un informe adreçat als Ajuntaments de : Castellcir, Moià, Calders, Monistrol de Calders i Navarcles i que es pot venir al Ajuntament per consultar qualsevol informació al respecte. Diu que el motiu pel qual el va qualificar de confidencial és per les al·lusions a empreses i entitats concretes.

La Sra. Mireia diu que això no te cap lògica. Per una banda es pot consultar i per l’altre es demana discreció en la consulta. El Sr Francesc Güell diu que si en algun cas alguna de les persones o entitats que es mencionen al document es sentissin perjudicades, podrien emprendre accions legals.

Els Sr Antoni Farran diu que cal demanar les dades de la persona que vol consultar qualsevol document de l’Ajuntament.

Sobre els pressupostos 2017. El Sr Alcalde anuncia que en el pròxim ple hi hauran pressupostos i ordenança fiscal municipal. El Sr Francesc Güell exposa que com a GIC estem decepcionats per l’elaboració dels Pressupostos. El GIC es va oferir per crear una comissió de treball, es va presentar una proposta de procés d’elaboració i ni s’ha fet res, ni s’ha tingut en compte per res. Aquest oferiment va ser entregat el mes d’abril. Serien bons uns pressupostos de consens i demanem, abans del proper ple, fer una reunió de la comissió de comptes on poder preparar una proposta. El GIC no té cap oportunitat de participar en l’elaboració dels pressupostos si no és a través d’un procés pactat d’elaboració conjunta dels pressupostos amb el govern.

Els Sr. Alcalde respon que primer cal parlar amb la Sra. Dolors que és qui porta aquest tema i també entre els regidors ja que estan treballant en els Pressupostos, i que ja veuran com ho fan.

El Sr Francesc Güell recorda que abans de fer el números cal fer política de necessitats i serveis que precisa el nostre poble.

Sobre el pla de manteniment que s’havia compromès el Sr. Antoni Farran a que se’ns fes arribar.  Va resultar ser una llista dels “serveis i millores” que ha realitzat la brigada municipal. El Sr. Antoni Farran ens diu que si volem ens farà una lectura ràpida de les tasques que s’han fet als espais Guiteras-Torrelles i a la Quintana, extretes del mes de juny. Però que si volem mes informació ja ho prepararà i primer ho passarà a la Sra. Blanca Álvarez i després ja ens ho faran arribar.

La Sra. Mercè Manzano pregunta si seria possible fer un calendari previst de les celebracions dels plens. El Sr. Alcalde respon que no es tan fàcil ja que els pocs dies que hi ha la Sra. Blanca Álvarez condiciona la resolució de la documentació i que es fa difícil concretar dates. Es torna a recordad que l’obligació legal per a un ajuntament com el de Castellcir és la de celebrar un ple cada tres mesos.  El pròxim ple està previst que es celebri a primers de novembre sense que es pugui aclarir per ara, ni la data ni el calendari de plens, tot i que s’està d’acord amb la seva necessitat.

Setembre 2016. Preguntes al ple del dia 9 per aclarir diversos temes:

El grup del GIC va formular 9 preguntes a la sessió de control del ple:

Veure punt 7 del Ple amb les preguntes i respostes

Juliol 2016. Al·legacions al text presentat pel govern municipal sobre “Bases reguladores de la concessió de subvencions” i text alternatiu.

L’escrit d’al·legacions es va presentar el 15 de juny de 2016,

i el 5 de juliol, un requeriment de informació i rectificació  al govern municipal per les actuacions que s’havien fet de forma no legal.

Finalment es va rectificar el text aprovat inicialment per govern municipal i a traves de negociació amb la regidoria corresponent, es va redactar una altre, que va ser aprovat al ple del 9 de setembre.

Veure text final comparatiu amb el primer.

Juny-Juliol 2016.- Proposta de controls sobre la qualitat en l’execució de l’obra del camí a la Penyora.

La setmana del 20 de juny, van sorgir alguns dubtes sobre la qualitat del que s’estava executant, motivades per l’observació de les obres.  Es van posar en coneixement de l’equip de govern de l’ajuntament per tal de corregir, en cas necessari, algunes irregularitats en l’execució d’aquesta obra.

Fruit d’aquests contactes es va visitar l’obra i es van fer varies reunions i un seguiment de les obres, per poder contrastar opinions amb d’altres professionals del sector que viuen al poble.

Veure l’entrada al blog.

Juny 2016. Proposta d’una actuació especial, per millorar l’estat de conservació i seguretat de les zones:

 • Esportiva de la Quintana
 • Parc infantil de la Quintana
 • Parc Infantil de la “tirolina”

Ja que tenen necessitat d’una actualització en els temes de seguretat i manteniment especialment tenint en compte els usuaris infantils. Cal dotar un pressupost per a la seva posada al dia.

També proposem fer posteriorment un procediment concret que doni abast a totes les àrees a càrrec del municipi, perquè quedi clar el seu procés de manteniment i adaptació a les normes de seguretat actuals o futures o excedir-les.

(Veure la proposta completa)

Proposta aprovada al ple del 1 de juny 2016.

Es manifesta, per part del govern municipal que ja s’està fent i que existeix escrit un procés per al seu manteniment.

Maig-Juny 2016. Proposta de procés per a l’elaboració dels pressupostos municipals.

El Grup Municipal Independent per Castellcir es va comprometre per l’acord del ple municipal del 4 desembre 2015, a presentar un esborrany i esquema inicial obert, per debatre amb tots els grups municipals i aprovar al ple quan correspongui

Remarcar que aquesta és una proposta oberta a tots els grups i a les millores de tot tipus, tècniques, etc., que es vulguin incorporar.

Creiem que l’important no es aprovar “aquest procés” sinó que “hi hagi un procés escrit” i que aquest sigui participatiu en la mesura adequada.

(Veure el document complet)

Proposta que, al ple del 1 de juny 2016, queda “sobre la taula”, sense aprovar ni rebutjar.

 Juny 2016. Proposta per millorar l’estructura dels plens municipals.

En els plens ordinaris, la part dedicada al control de la resta d’òrgans municipals de la corporació, ha de tenir una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva en el seu funcionament, i en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de mocions, precs i preguntes. Per tant proposem aquesta estructura:

A. ASSUMPTES A DELIBERAR

B. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

a) Mocions i preguntes al govern municipal

b) Donar compte dels acords de la Comissió de govern municipal

c) Donar compte dels decrets d’alcaldia

Alhora proposem que es tingui en compte el temps necessari per a cada part del ple, en funció dels temes proposats i a tractar.

I finalment proposem que tots els plens siguin gravats en àudio o vídeo.

(Veure la proposta completa)

Proposta aprovada al ple del 1 de juny 2016, amb l’excepció del punt B.b)

Juny 2016. Un any de la constitució d’aquest ajuntament

Hem elaborat un resum estadístic de tots els temes tractats en tots els plens celebrats en aquest període.

De l’anàlisi d’aquestes dades sorgeixen unes conclusions que, a la nostre opinió, és interessant compartir, sempre amb l’ànim constructiu de millorar la gestió i els serveis que tots estem obligats a oferir al ciutadà.

Presentem per tant, les nostres conclusions i l’anàlisi d’aquest any.

(Veure la proposta completa)

Presentat al ple del 1 de juny. Veure el resum

Propostes de resolució per al tema de la vall de Marfà

Aquesta proposta va ser rebutjada al ple del 1 d’abril del 2016. Veure:

990_145980917212963927_1019632528112733_6776190970397393858_n

EL PROBLEMA MEDIAMBIENTAL DE LA VALL DE MARFÀ CONTINUA

La Vall de Marfà forma part del terme municipal de Castellcir. Marfà és un espai protegit des de 1992 i a més forma part del PEIN del Moianès i la riera de Muntanyola.

Des de fa temps, hi han greus problemes de contaminació de les aigües d’aquesta vall, causades principalment per l’abocament de les aigües de la depuradora de Moià.

Creiem que Castellcir, com a perjudicat i també com a responsable del nostre territori davant d’altres municipis que reben les aigües des del nostre, ha d’assumir un cert lideratge per tirar endavant les accions legals per acabar amb el problema i exigir que l’ACA prengui definitivament mesures per solucionar les problemàtiques de contaminació de les aigües superficials i subterrànies que es deriven de la poca capacitat de depuració de l’EDAR de Moià.

Per això hem proposat aprovar en el proper ple les següents resolucions:

 1. Que el ple de l’ajuntament de Castellcir faci una declaració oficial, manifestant públicament que ens sentim perjudicats per aquesta contaminació de part del nostre territori, donat que ens ocasiona greus perjudicis tant pel seu efecte en el medi ambient, com també per la imatge del poble i per la pèrdua de recursos que això genera en front del turisme de la vall de Marfà i del poble de Castellcir, i manifestar que som conscients de què, des del nostre territori, estem perjudicant altres municipis i per tant volem acabar amb aquesta situació.
 2. Adoptar una actitud proactiva de denúncia amb l’ACA per la contaminació de les aigües superficials i subterrànies de la Vall de Marfà. Demanar una reunió d’urgència, si no s’ha fet.
 3. Crear una comissió de treball amb l’ajuntament de Moià per exigir la implicació directe de l’ACA en l’afer.  Es podria valorar la participació d’altres municipis implicats. Una altra feina de la comissió, juntament amb el Consell Comarcal del Moianès, seria, en cas de poca predisposició o que l’ACA no respongui satisfactòriament a la proposta, liderar una  denúncia a l’ACA a Brussel·les.
 4. Una reunió conjunta amb tots els municipis implicats, tant com a generadors de la problemàtica, com a receptors d’aquesta, on l’ajuntament de Moià detalli quines mesures està prenent  per verificar i controlar els permisos d’abocaments d’aigües residuals de les indústries a la xarxa d’aigües residuals del municipi, així com les inspeccions i control analític a les indústries susceptibles de generar contaminacions importants. Donat que l’ajuntament de Moià va demanar la capacitat sancionadora a l’ACA, podria exercir aquesta capacitat.
 5. Una reunió amb el Consell Comarcal del Moianès per transmetre la necessitat que dirigeixi els seus esforços a pressionar l’ACA per augmentar les inspeccions de control, així com per l’execució de l’ampliació de la depuradora el més aviat possible. Per proposar l’establiment d’un contracte  ACA-Consell Comarcal on el Consell proposi un avançament d’una petita part del pressupost, tenint present que l’ACA retornarà aquest avançament posteriorment, i que l’ACA aporti l’altra part

Veure: Propostes de resolució per al tema de la vall de Marfà, presentada el 22 març 2016

Abril 2016. Proposta millorar i agilitzar la gestió, la planificació, la transparència i la participació.

Aquesta proposta va ser rebutjada, excepte una de les mesures, al ple del 1 d’abril del 2016. Veure:

REBUTJADA LA MAJOR PART DE LA “PROPOSTA PER MILLORAR I AGILITZAR LA GESTIÓ, LA PLANIFICACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ”.
escala 1

Per al millor funcionament de l’ajuntament caldria agilitzar i millorar la planificació i programació de la gestió, fomentar la transparència i la participació i prendre unes mesures perquè això sigui possible.

Per això s’han d’estructurar comissions de treball i/o informatives que ho facin possible i que a més a més serveixen per augmentar l’agilitat i l’eficiència de la gestió.

Encara tenim pendent l’aprovació de les comissions i el seu nombre i dedicació.

Per sobre de tot, aquestes mesures augmentarien la capacitat de treball de l’Ajuntament i també millorarien la planificació i programació d’aquest treball.

Mesures:

 1. Mantenir una reunió periòdica, mínim un cop mensual entre l’alcalde i el portaveu de l’oposició per tractar els temes de l’actualitat del municipi i els propers plens.
 2. Posar en marxa les comissions de treball i informatives. Les comissions de treball podran ser, quan calgui, de participació oberta i seran una eina per agilitzar la gestió i fer més efectiu el treball de tots.
 3. La comissió de comptes hauria  d’estendre les seves competències amb temes del pressupost anual, tant de la preparació com del seguiment, dintre del nou procés pressupostari que ja s’ha aprovat, per esdevenir una comissió de temes econòmics.
 4. Millorar la planificació i previsió de tots els temes i tasques a futur, tant pressupostaris com per tots els processos de contractació, per tal  que existeixi un programa i s’anunciïn amb suficient antelació. Així es millorarà la transparència i claredat del sistema. S’ha de posar a punt el procés de planificació i programació.
 5. Obrir la comissió de govern a l’oposició. Fer les seves reunions amb un representant de l’oposició que podrà tenir veu i vot ponderat.
 6. Crear un ens municipal depenent de l’alcalde, però independent, per posar en marxa un pla estratègic similar a l’esborrany del programa del GIC Castellcir 2020. Es nomenaran els responsables d’aquest ens municipal, en funció de les propostes de cada grup municipal i perquè s’hi puguin incorporara les persones més qualificades del poble.
 7. Crear, en el termini d’un any, l’Observatori Ciutadà Municipal, per unir-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya.
 8. Fer un programa a 1-2 anys per acabar els espais  de reunió i participació i per les obres més necessàries i prioritàries.

Compromís:

El grup Municipal Independent per Castellcir, es compromet a col·laborar o fins i tot tirar endavant els següents projectes o iniciatives:

 • Nou procés per a l’elaboració dels pressupostos, de cara als de 2017. És una proposta ja aprovada pel ple.
 • Col·laborar en l’estructuració i el funcionament de les comissions de treball i/o informatives. És un tema pendent que s’hauria d’aprovar definitivament pel ple.
 • Crear  un ens depenent de l’alcaldia però independent, per tirar endavant el pla estratègic Castellcir 2020
 • Crear l’Observatori Ciutadà Municipal, unint-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya. Això comprèn un procés per afavorir i promoure la participació ciutadana i mesurar amb indicadors la satisfacció amb la gestió i els serveis.
 • Fer un pla d’actuació per la creació dels necessaris espais  de reunió i participació, tal com s’indica en una altra proposta i per a les obres més necessàries i prioritàries.

Veure proposta de resolució presentada el 8 febrer 2016

Abril 2016. Proposta d’espais ciutadans

Aquesta proposta va ser rebutjada al ple del 1 d’abril del 2016. Veure:

Castellcir__CEIP_La_Popa_2

ESPAIS DE REUNIÓ I PARTICIPACIÓ: RESULTAT DE LA PROPOSTA

El poble està necessitat d’espais adequats de reunió i participació per a les diferents entitats i per fomentar l’activitat social i econòmica.

Ens fem ressò d’aquesta necessitat expressada en moltes opinions de ciutadans del poble i com exemple, un cas concret, una proposta, per escrit, rebuda el passat dia 30 de gener.

Demanem dues coses, una immediata i l’altre a mig termini:

 1. Estudiar el cas concret presentat i donar-hi la resposta adequada, amb el màxim d’esforç per optimitzar els recursos existents. Aquesta acció és urgent.
 2. Posar-se com objectiu un pla d’actuació, amb les inversions adequades per donar resposta a les necessitats d’espais, i que ens posi si no al capdavant, sí al menys en una situació equivalent a la d’altres pobles de la comarca. S’haurà de tenir en compte el que tenim fent un balanç i inventari dels espais actuals, llistat de totes les necessitats que es considerin més importants per impulsar l’activitat social i econòmica del poble, com per exemple, espai gent gran, espai joves, espai o espais polivalents, centre cultural, espais per emprenedors, en definitiva un Centre Cívic . Aquesta acció tindria un termini d’un any per definir el pla d’actuació i buscar les fonts de finançament.

Veure proposta de resolució presentada el 8 febrer 2016

Gener 2016. Proposta de una jornada a Castellcir sobre els “Ajuts Leader”

Al gener del 2016 vam demanar una jornada o sessió informativa per a Castellcir del programa d’Ajuts LEADER 2016. Aquesta sessió es va portar a terme el divendres 12 de Febrer 2016

Informació de la jornada

Desembre 2015. Proposta de participació en les contractacions

Els processos de contractació són una part molt important de la gestió municipal.

D’altra banda, la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, i els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen, podrem dir que comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació.

Creiem que tots els grups municipals, especialment l’oposició, han de formar part del procés.

Veure proposta de resolució presentada el 6/11/2015. Aprovada al ple del 4/12/2015

Novembre 2015. Proposta per a la propera elaboració dels pressupostos anuals.

Com ja és sabut, el ple extraordinari dels pressupostos 2016 es va celebrar sense que es tinguessin en compte cap de les nostres propostes ni esmenes.

Per això i amb temps suficient, hem presentat ara aquesta proposta de resolució perquè el proper any s’elaborin de manera diferent.

Com ja es va dir aquí, els pressupostos són l’eina més important per a la gestió del consistori.

L’elaboració dels pressupostos, és també un exercici de planificació que convé que es basi en els objectius esperats per al període i no ser merament una planificació reactiva.

La planificació sense objectius és una planificació reactiva: a partir de les capacitats (recursos humans i materials) dóna resposta a les demandes i competències sense efectuar una anàlisi estratègica ni determinar els resultats esperats.

En canvi, la planificació amb objectius, orientada a resultats, és un procés mitjançant el qual s’estableix exactament quins són els objectius operatius, es delimita el termini d’assoliment i es defineixen els recursos necessaris. Al mateix temps, per la determinació dels objectius, es molt important obrir un procés de participació ciutadana per mitjà de diferents grups de treball representatius del poble.

Esperem que aquesta proposta sigui entesa i corri millor sort.

Veure proposta de resolució presentada el 6/11/2015.

Aprovada al ple del 4/12/2015

Octubre 2015. La preparació dels pressupostos per al 2016.

creatividad1

Els pressupostos són l’eina més important per a la gestió del consistori. La manera en què es fan diu molt de la política i el programa que hi ha al darrere. S’han de treballar i debatre a fons i no simplement projectar unes dades en funció de les anteriors. La seva aprovació no és convenient que es resolgui d’un cop d’ull i en un ple ordinari.

Per això demanem que es convoqui un ple extraordinari monogràfic per a la discussió i en el seu cas aprovació dels pressupostos municipals per al 2016.

Al mateix temps proposem que per informació i discussió prèvia d’aquests pressupostos es convoqui la Comissió de comptes, que encara que no explícitament per llei, el TRLMRLC art. 58.1 diu: “Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.”

Per tant, es contempla la necessitat que es treballin i debatin els pressupostos a la citada comissió per a una major eficiència en la preparació definitiva.

Veure demanda de ple extraordinari per a la discussió dels pressupostos 2016.

Ple celebrat el 23/10/2015

Setembre-octubre 2015. Comissions informatives

Les comissions informatives són obligatòries als ajuntaments de més de 5.000 habitants, però s’implementen cada vegada més als ajuntaments més petits.

Com a grup municipal a l’oposició, i de manera positiva i responsable, ens sentim en l’obligació d’anar plantejant propostes que ajudin l’Ajuntament a construir un programa de govern complet.

Creiem que la manera de fer-ho és descarregant tasques del dia a dia i col·laborant amb propostes a mig termini a través de les comissions informatives.

Què són les comissions ?

Se’n poden dir informatives, de treball, de consulta o d’estudi, i són grups de treball integrats per tots els grups municipals, que ajuden a preparar, debatre, estudiar i dictaminar totes les propostes i projectes abans de ser portades al ple. De manera que quan arriben al ple, ja es tenen totes les informacions, valoracions i alternatives que faciliten la presa de decisions més ràpidament.

Proposem crear les que facin falta per tal de potenciar la capacitat de treball del govern municipal i facilitar la capacitat de gestió i decisió de tot el consistori. Actualment només està creada la comissió de comptes perquè es obligatòria a tots el ajuntaments.

Al mateix temps que s’agilitza la gestió del dia a dia, es guanyarà capacitat de treballar de manera participativa els temes més estratègics que tenen a veure amb la construcció d’un programa de govern, de donar un impuls estratègic i definir el model de poble que es desitja a mig termini.

Les comissions han de debatre tots els temes abans d’anar al ple

Veure proposta de resolució presentada el 2/10/2015

Setembre-Octubre 2015. Projecte de millora i pavimentació del camí a la Penyora.

A l’anterior ple del 4 de setembre es va presentar el projecte de millora i pavimentació del camí a la Penyora. El govern municipal va proposar unes millores que afecten a tres aspectes del projecte.

Curiosament, i malgrat les noves propostes, s’ha entrat en període d’exposició pública del projecte al BOP, sense incloure cap modificació al projecte original del maig del 2015.

Per això proposem que es prengui la resolució d’utilitzar tots els mitjans necessaris per modificar el projecte original, i es tinguin totes les garanties de seguretat, especialment, en tot el que afecta al camí de vianants, avalades per la firma dels tècnics que han elaborat el projecte.

Entenem que el camí de vianants, en cas de fer-se, ha de complir amb tots els requisits que preveuen les normatives perquè sigui segur per als qui l’utilitzen, i en cas de no ser així és preferible un camí segregat com el de Castellcir a Castellterçol.

Veure proposta de resolució presentada el 2/10/2015

Setembre 2015. Definir una política clara de subvencions.

Donat que encara hi ha pendent l’adjudicació a les entitats de Castellcir de les subvencions corresponents al 2015, i donat que el procediment d’adjudicació no és molt clar o pràctic i és molt interpretable, fem la següent proposta:

 1. Adjudicar, en el proper ple, per votació de tots els regidors, les subvencions del 2015.
 2. Iniciar un grup de treball o comissió per modificar i eventualment aprovar en un proper ple, una nova metodologia que encaixi el pressupost de l’ Ajuntament amb les necessitats de les entitats, i un mètode amb criteris d’adjudicació que de forma clara es puguin utilitzar en el futur.

Veure proposta de resolució presentada el 2/10/2015

Juny-Juliol 2015. Projecte Castellcir 2020

Veure detalls: CASTELLCIR 2020

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada