Temes ambientals

Propostes de resolució per al tema de la vall de Marfà

Avui hem presentat la següent moció per al pròxim ple:marfà 6 monistrol-reclama

Els sotasignats, com a regidors electes del Grup Independent per Castellcir, (G.I.C),

Exposem  

Que la Vall de Marfà forma part del terme municipal de Castellcir.Marfà és un espai protegit des de 1992 i a més forma part del PEIN del Moianès i la riera de Muntanyola.

Que hi ha, des de fa temps, greus problemes de contaminació de les aigües d’aquesta vall, causades principalment per l’abocament de les aigües de la depuradora de Moià.

Que Castellcir, com a perjudicat i també com a responsable del nostre territori davant d’altres municipis que reben les aigües des del nostre, ha d’assumir un cert lideratge per tirar endavant les accions legals per acabar amb el problema i exigir que l’ACA prengui definitivament mesures per solucionar les problemàtiques de contaminació de les aigües superficials i subterrànies que es deriven de la poca capacitat de depuració de l’EDAR de Moià.

Propostes de resolució

Per tant,  proposem aprovar en el proper ple les següents resolucions, cada una per separat:

  1. Que el ple de l’ajuntament de Castellcir faci una declaració oficial, manifestant públicament que ens sentim perjudicats per aquesta contaminació de part del nostre territori, donat que ens ocasiona greus perjudicis tant pel seu efecte en el medi ambient, com també per la imatge del poble i per la pèrdua de recursos que això genera en front del turisme de la vall de Marfà i del poble de Castellcir, i manifestar que som conscients de què, des del nostre territori, estem perjudicant altres municipis i per tant volem acabar amb aquesta situació.
  2. Adoptar una actitud proactiva de denúncia amb l’ACA per la contaminació de les aigües superficials i subterrànies de la Vall de Marfà. Demanar una reunió d’urgència, si no s’ha fet.
  3. Crear una comissió de treball amb l’ajuntament de Moià per exigir la implicació directe de l’ACA en l’afer.  Es podria valorar la participació d’altres municipis implicats. Una altra feina de la comissió, juntament amb el Consell Comarcal del Moianès, seria, en cas de poca predisposició o que l’ACA no respongui satisfactòriament a la proposta, liderar una  denúncia a l’ACA a Brussel·les.
  4. Una reunió conjunta amb tots els municipis implicats, tant com a generadors de la problemàtica, com a receptors d’aquesta, on l’ajuntament de Moià detalli quines mesures està prenent  per verificar i controlar els permisos d’abocaments d’aigües residuals de les indústries a la xarxa d’aigües residuals del municipi, així com les inspeccions i control analític a les indústries susceptibles de generar contaminacions importants. Donat que l’ajuntament de Moià va demanar la capacitat sancionadora a l’ACA, podria exercir aquesta capacitat.
  5. Una reunió amb el Consell Comarcal del Moianès per transmetre la necessitat que dirigeixi els seus esforços a pressionar l’ACA per augmentar les inspeccions de control, així com per l’execució de l’ampliació de la depuradora el més aviat possible. Per proposar l’establiment d’un contracte  ACA-Consell Comarcal on el Consell proposi un avançament d’una petita part del pressupost, tenint present que l’ACA retornarà aquest avançament posteriorment, i que l’ACA aporti l’altra part.

Esperem,

Que aquesta proposta sigui inclosa a l’ordre del dia d’un proper ple en els termes que marca la llei i aprofitem per saludar-vos

Cordialment,

Castellcir, a 23 de març de 2016

Els regidors electes del Grup Independent per Castellcir:

Francesc Güell Alert
Joaquim M. Mayol Garre
Mercè Manzano Vallvé

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment Add New Comment

  1. xtragant says:

    Em sembla prioritari solucionar aquest problema. I no només solucionar-lo si no també que es faci una avaluació del mal fet a nivell de territori, biodiversitat i turisme per tal de restaura-ho tant ambiental com econòmicament. Una cosa així no pot quedar impune pels que ho han provocat.

Comments are closed.