General

Proposta per millorar i agilitzar la gestió, la planificació, la transparència i la participació

Descarregar el text complet de la proposta

Proposta presentada el 8 febrer 2016

Per al millor funcionament de l’ajuntament caldria agilitzar i millorar la planificació i programació de la gestió, fomentar la transparència i la participació i prendre unes mesures perquè això sigui possible.

Per això s’han d’estructurar comissions de treball i/o informatives que ho facin possible i que a més a més serveixen per augmentar l’agilitat i l’eficiència de la gestió. Encara tenim pendent l’aprovació de les comissions i el seu nombre i dedicació.

Per sobre de tot, aquestes mesures augmentarien la capacitat de treball de l’Ajuntament i també millorarien la planificació i programació d’aquest treball.

Proposem:

Estudiar i aprovar unes mesures de transparència, participació i agilització de la gestió.

Aquestes mesures es poden anar prenent després de debatre els següents punts en successius plens i prendre les accions indicades.

Mesures:

 1. Mantenir una reunió periòdica, mínim un cop mensual entre l’alcalde i el portaveu de l’oposició per tractar els temes de l’actualitat del municipi i els propers plens.
 2. Posar en marxa les comissions de treball i informatives. Les comissions de treball podran ser, quan calgui, de participació oberta i seran una eina per agilitzar la gestió i fer més efectiu el treball de tots.
 3. La comissió de comptes hauria  d’estendre les seves competències amb temes del pressupost anual, tant de la preparació com del seguiment, dintre del nou procés pressupostari que ja s’ha aprovat, per esdevenir una comissió de temes econòmics.
 4. Millorar la planificació i previsió de tots els temes i tasques a futur, tant pressupostaris com per tots els processos de contractació, per tal  que existeixi un programa i s’anunciïn amb suficient antelació. Així es millorarà la transparència i claredat del sistema. S’ha de posar a punt el procés de planificació i programació.
 5. Obrir la comissió de govern a l’oposició. Fer les seves reunions amb un representant de l’oposició que podrà tenir veu i vot ponderat.
 6. Crear un ens municipal depenent de l’alcalde, però independent, per posar en marxa un pla estratègic similar a l’esborrany del programa del GIC Castellcir 2020. Es nomenaran els responsables d’aquest ens municipal, en funció de les propostes de cada grup municipal i perquè s’hi puguin incorporar les persones més qualificades del poble.
 7. Crear, en el termini d’un any, l’Observatori Ciutadà Municipal, per unir-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya.
 8. Fer un programa a 1-2 anys per acabar els espais  de reunió i participació i per les obres més necessàries i prioritàries.

Compromís:

El grup Municipal Independent per Castellcir, es compromet a col·laborar o fins i tot tirar endavant els següents projectes o iniciatives:

 • Nou procés per a l’elaboració dels pressupostos, de cara als de 2017. És una proposta ja aprovada pel ple.
 • Col·laborar en l’estructuració i el funcionament de les comissions de treball i/o informatives. És un tema pendent que s’hauria d’aprovar definitivament pel ple.
 • Crear  un ens, depenent de l’alcaldia però independent, per tirar endavant el pla estratègic Castellcir 2020
 • Crear l’Observatori Ciutadà Municipal, unint-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya. Això comprèn un procés per afavorir i promoure la participació ciutadana i mesurar amb indicadors la satisfacció amb la gestió i els serveis.
 • Fer un pla d’actuació per la creació dels necessaris espais  de reunió i participació, tal com s’indica en una altra proposta i per a les obres més necessàries i prioritàries.

Per tot l’anterior ens basem en els següent valors i objectiu:

Valors:

Volem que la gestió municipal sigui transparent, àgil, efectiva i honesta i que tothom tingui la informació que desitgi. A més, hem de treballar per crear un Observatori Ciutadà Municipal, unint-nos a la comunitat de municipis més transparents de Catalunya.

Objectiu:

Arribar a un compromís de funcionament entre els respectius grups municipals, col·laborant amb el necessari, encara que mantenint i respectant les discrepàncies, i que tant govern com oposició, com és normal a la majoria de municipis, formin part de les diferents comissions de treball i informatives de manera que s’augmenta la capacitat de treball i l’agilitat de la gestió, donat que l’objectiu final és la qualitat dels serveis, de la gestió i el progrés del poble.

Descarregar el text complet de la proposta
Print Friendly, PDF & Email