General

Proposta d’espais ciutadans.

Veure el text complet de la proposta

Proposta presentada el 8 febrer 2016

El poble està necessitat d’espais adequats de reunió i participació per a les diferents entitats i per fomentar l’activitat social i econòmica.

Ens fem ressò d’aquesta necessitat expressada en moltes opinions de ciutadans del poble i com exemple, un cas concret, una proposta, per escrit, rebuda el passat dia 30 de gener.

Demanem dues coses, una immediata i l’altre a mig termini:

  1. Estudiar el cas concret presentat i donar-hi la resposta adequada, amb el màxim d’esforç per optimitzar els recursos existents. Aquesta acció és urgent.
  2. Posar-se com objectiu un pla d’actuació, amb les inversions adequades per donar resposta a les necessitats d’espais, i que ens posi si no al capdavant, sí al menys en una situació equivalent a la d’altres pobles de la comarca. S’haurà de tenir en compte el que tenim fent un balanç i inventari dels espais actuals, llistat de totes les necessitats que es considerin més importants per impulsar l’activitat social i econòmica del poble, com per exemple, espai gent gran, espai joves, espai o espais polivalents, centre cultural, espais per emprenedors, en definitiva un Centre Cívic . Aquesta acció tindria un termini d’un any per definir el pla d’actuació i buscar les fonts de finançament.
Veure el text complet de la proposta
Print Friendly, PDF & Email