Projecte Castellcir 2020

 • Alguns exemples:

  Els exemples que es mostren estan publicats al web de la Xarxa de Processos Estratègics Locals de la Diputació de Barcelona.

  Pla estratègic de Castellar del Vallès, Ara per demà

  Estat: Vigent

  Fites principals:

  • 1999: Inici del Pla
  • 2000: Aprovació del Pla d'Acció

  Pla d'acció

  Entitat promotora: Ajuntament de Castellar del Vallès

  Contacte tècnic: Ajuntament de Castellar del Vallès (amb el suport de SOCINTEC-ALG)

  Comentari: Municipi del Vallès Occidental, amb uns 20.437 habitants el 2005. Un 85% del terme és zona forestal. En els darrers anys, la vila ha seguit creixent cap a la plana en direcció a Sabadell. El Pla tenia per objectiu debatre i elaborar de manera participativa le propostes de futur per incrementar la qualitat de vida al municipi, una dinàmica econòmica sostenible i una millora de la qualitat ambiental tot mantenint les bases tradicionals del municipi. Sota el Lema "Ara per demà" es va convocar una sèrie d'entitats representatives de diferents visions i usos de la vila. representants del teixit productiu (comercial, industrial i sindical) associacions de base i institucions fortament arrelades a la vila. El pla d'acció aprovat establia un ordre de prioritats i un calendari.

  Pla estratègic de desenvolupament sostenible de Collbató

  Estat: Vigent (horitzó 2020)

  Fites principals:

  • 2005: Inici del Pla. Redacció d'escenaris i línies estratègiques
  • 2006: Finalització del document "Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible de Collbató"
  • 2006: Finalització del Pla

  Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible de Collbató

  Entitat promotora: Ajuntament de Collbató

  Contacte tècnic: Ajuntament de Collbató (amb el suport de Consultora Gallet i Associats)

  Comentari: Municipi del Baix Llobregat amb més de 3.337 habitants el 2005. El Pla pretén ser un complement a l'Auditoria Ambiental de Collbató que profunditzi en l'estudi de les components socials, demogràfiques i econòmiques del municipi, per tal de traçar en un horitzó de 15 anys. Es preveu que les accions siguien tan a nivell de planejament urbanístic com social i econòmic, dins del marc de la Sostenibilitat Ambiental.

  El procés, que té una durada aproximada de sis mesos, és un dels temes importants a tractar dins del nou Consell de Medi Ambient del municipi, i es realitza mitjançant un sistema participatiu.

  Pla Estratègic de Sant Feliu de Codines

  Estat: Vigent (horitzó 2016)

  Fites principals:

  • 2009: Inici del Pla
  • 2011: Aprovació del Pla

  Escenari 2016

  Entitat promotora: Ajuntament de Sant Feliu de Codines (amb el suport tècnic de Innovació i Consultoria en políticas públicas)

  Contacte tècnic: Ajuntament de Sant Feliu de Codines

  Comentari: Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental comptava amb 5.620 habitants l'any 2008. L'any 2009 engegà un pla estratègic per posar en comú la dinàmica d'evolució del municipi, les seves tendències i els principals reptes. D'aquesta manera, es volia identificar de forma compartida els punts crítics pel desenvolupament en relació a la posició territorial, la població, l'activitat econòmica, el mercat de treball i la hisenda local.

  Pla estratègic de San Fruitós de Bages

  Estat: Vigent

  Fites principals:

  • 2001: Inici del Pla
  • 2003: Aprovació del Pla

  Pla estratègic [en format pdf, 361,78 Kb]

  Entitat promotora: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

  Contacte tècnic: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

  Comentari: Municipi del Bages que té prop de 7.300 habitants al primer trimestre dels 2006. El Pla és el resultat d'un procés de tres anys i és una aposta social i política a llarg termini basada en la participació ciutadana per a definir el model de futur desitjat i compartit per tothom. En el procés d’elaboració es va realitzar una enquesta de realitat social i va tenir un vessant participatiu molt important, amb la implicació directa de les entitats i dels ciutadans i les ciutadanes del municipi. El document final del Pla recull una breu anàlisi sociodemogràcia, una descripció metodològica i el pla d’acció. Dins d’aquest Pla d’acció s’hi detallen els objectius estratègics i les 10 grans línies estratègiques que defineixen el model de poble en l’horitzó 2010, així com la relació de les actuacions que han de permetre assolir-lo.

  Pla de desenvolupament estratègic de Sant Quirze Safaja

  Estat: Vigent (horitzó 2025)

  Fites principals:

  • 2010: Inici del Pla
  • 2011: Aprovació del Pla i presentació del Pla d'acció

  Entitat promotora: Ajuntament de Sant Quirze Safaja

  Contacte tècnic: Ajuntament de Sant Quirze Safaja

  Comentari: El municipi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Vallès Oriental, comtava el 2010 amb 660 habitants censats. El març del 2010 va iniciar el Pla de Desenvolupament Estratègic per a definir l'estratègia del municipi en el període 2010-2025, donant resposta a les preguntes: quines activitats econòmiques s'han de desenvolupar i promocionar?; com volem mantenir l'entorn, la natura, el territori que tan ens caracteritza i ens defineix?; quines transformacions calen per mantenir l'estil de vida que triem entre tots nosaltres?; quines relacions s'han d'establir entre tots els ciutadans i que tothom trobi el seu paper d'actor?.

 • Xarxa de Processos Estratègics Locals

  La Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) és un espai de treball en què participen tots els ens locals de la província interessats en el desenvolupament de metodologies de suport als processos de planificació estratègica, així com també un marc de reflexió i intercanvi d'experiències. Busca la generació, captació, intercanvi i difusió de coneixement sobre el pensament estratègic i la seva plasmació en processos estratègics locals. Els seus objectius són:

  • La reflexió compartida sobre les pautes que permetin situar el pensament estratègic com un instrument fonamental per al desenvolupament econòmic dels territoris i la seva difusió en el territori.
  • L'intercanvi d'informació sobre els processos estratègics que es porten a terme en els territoris de la província de Barcelona.
  • El debat sobre metodologies i instruments que permetin l'aplicació i la difusió dels processos estratègics locals.
  • La definició de criteris per al disseny d'estratègies territorials i sectorials i la seva coordinació.
  • El desenvolupament de productes que resultin d'utilitat per a qualsevol actor local implicat o interessat en els processos estratègics.
  • El contacte i intercanvi amb altres xarxes similars o amb territoris d'interès per a la província de Barcelona que portin a terme processos estratègics.

  Aquests objectius es concreten en programes d'activitat anuals circumscrits en 3 línies de treball o blocs:

  1. Com fer la planificació estratègica?, les metodologies de la planificació estratègica

  2. Quines estratègies per a quins reptes?, el disseny d'estratègies per al desenvolupament local

  3. Com millorar la gestió local?, el suport a la gestió local de les estratègies de desenvolupament

  En el bienni 2009-2010, es va realitzar un cicle de seminaris centrats en els aspectes metodològics i d'organització dels processos estratègics locals. S'han donat eines i pautes per a l'elaboració dels plans, des de la diagnosi i la prospectiva fins a la definició dels projectes, l'organització del desenvolupament i els aspectes de comunicació. De cada seminari hi ha publicat  al web un vídeo resum i la ponència íntegra de l'expert, així com una col·lecció de 10 guies que veuran la llum durant el 2012.

  El bienni 2011-2012 es va centrar en el contingut dels plans, en les estratègies. Es concreta en un total de 6 seminaris temàtics que aporten criteris per a la interpretació de la realitat i orienten la intervenció local. En definitiva, aquest bloc permet reflexionar sobre els reptes de la gestió territorial local i definir les estratègies per donar-hi resposta.

  El tercer cicle d'activitats XPEL pels anys 2013-2014 es desenvolupa al llarg de 5 tallers, que tracten temes crítics de la fase d'mplementació i gestió opertativa dels plans estratègics. A partir d'un enfocament instrumental, la visió i experiència d'experts i les bones pràctiques i, sobretot, el treball dels tècnics de la província que hi participin, permetran generar una caixa d'eines al servei de la gestió dels plans.

  Veure la Xarxa de Processos Estratègics Locals de la Diputació de Barcelona

 • Projecte Castellcir 2020

  Un projecte participatiu perquè, entre tots i amb diferents grups de treball i reflexió, arribem a definir una visió conjunta, el mes compartida millor, de com volem que sigui el poble al 2020.