Xarxa de Processos Estratègics Locals

La Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) és un espai de treball en què participen tots els ens locals de la província interessats en el desenvolupament de metodologies de suport als processos de planificació estratègica, així com també un marc de reflexió i intercanvi d’experiències. Busca la generació, captació, intercanvi i difusió de coneixement sobre el pensament estratègic i la seva plasmació en processos estratègics locals. Els seus objectius són:

  • La reflexió compartida sobre les pautes que permetin situar el pensament estratègic com un instrument fonamental per al desenvolupament econòmic dels territoris i la seva difusió en el territori.
  • L’intercanvi d’informació sobre els processos estratègics que es porten a terme en els territoris de la província de Barcelona.
  • El debat sobre metodologies i instruments que permetin l’aplicació i la difusió dels processos estratègics locals.
  • La definició de criteris per al disseny d’estratègies territorials i sectorials i la seva coordinació.
  • El desenvolupament de productes que resultin d’utilitat per a qualsevol actor local implicat o interessat en els processos estratègics.
  • El contacte i intercanvi amb altres xarxes similars o amb territoris d’interès per a la província de Barcelona que portin a terme processos estratègics.

Aquests objectius es concreten en programes d’activitat anuals circumscrits en 3 línies de treball o blocs:

1. Com fer la planificació estratègica?, les metodologies de la planificació estratègica

2. Quines estratègies per a quins reptes?, el disseny d’estratègies per al desenvolupament local

3. Com millorar la gestió local?, el suport a la gestió local de les estratègies de desenvolupament

En el bienni 2009-2010, es va realitzar un cicle de seminaris centrats en els aspectes metodològics i d’organització dels processos estratègics locals. S’han donat eines i pautes per a l’elaboració dels plans, des de la diagnosi i la prospectiva fins a la definició dels projectes, l’organització del desenvolupament i els aspectes de comunicació. De cada seminari hi ha publicat  al web un vídeo resum i la ponència íntegra de l’expert, així com una col·lecció de 10 guies que veuran la llum durant el 2012.

El bienni 2011-2012 es va centrar en el contingut dels plans, en les estratègies. Es concreta en un total de 6 seminaris temàtics que aporten criteris per a la interpretació de la realitat i orienten la intervenció local. En definitiva, aquest bloc permet reflexionar sobre els reptes de la gestió territorial local i definir les estratègies per donar-hi resposta.

El tercer cicle d’activitats XPEL pels anys 2013-2014 es desenvolupa al llarg de 5 tallers, que tracten temes crítics de la fase d’mplementació i gestió opertativa dels plans estratègics. A partir d’un enfocament instrumental, la visió i experiència d’experts i les bones pràctiques i, sobretot, el treball dels tècnics de la província que hi participin, permetran generar una caixa d’eines al servei de la gestió dels plans.

Veure la Xarxa de Processos Estratègics Locals de la Diputació de Barcelona

Print Friendly, PDF & Email