Elaboració pressupostos 2019

A data de 8 de novembre 2018, encara no teníem cap noticia dels pressupostos per al 2019. Per això, tot feia pensar que tindríem el mateix sistema d’elaboració que anys anteriors amb manca de participació, al menys amb un temps raonable.

Al ple del 31 d’octubre, es va fer un repàs i aprovació de les ordenances fiscals, com podeu veure al resum del ple extraordinari del 31 d’octubre del 2018, que en la majoria de casos no varien de les del darrer any.

Al 18 de gener de 2019 se’ns va donar, per part del Sr. Alcalde, de manera informal, un parell de pàgines amb un resum de les inversions previstes per incloure en els pressupostos. No fem comentaris perquè era un llistat provisional a l’espera d’una reunió de la Comissió de Govern Local (format pels grups de ERC i PDeCat).

El 29 de gener, tenim una correcció del resum d’inversions anterior, sembla que corregida a la reunió de la CGL, amb algunes diferències a la baixa.

El 7 de febrer se’ns envia, per part del secretari-interventor, un esborrany dels pressupostos per al 2019, juntament amb el llistat d’inversions. És una fulla Excel amb totes les partides numèriques. No hi ha cap introducció de criteris, objectius ni cap explicació o aclariment. Tampoc es comparen les xifres amb les dels anys anteriors, siguin pressupostos o de les liquidacions.

No s’ha convocat encara cap reunió informativa, ni de debat per parlar d’aquest esborrany.

Evidentment, no hi ha cap pla d’actuació explícit.

Seguirem informant …

Print Friendly, PDF & Email