Posició del Grup Municipal GIC respecte als pressupostos 2018

La posició del Grup Municipal GIC respecte als pressupostos 2018 va ser votar l’aprovació inicial, bàsicament perquè presenten una raonable visió del que es pot fer per avançar, perquè suposa un compromís millorat en el capítol d’inversions, s’augmenten també els ajuts a les entitats, i a més, perquè hi ha el compromís per part de l’alcaldia sobre els següents punts:

 1. Tirar endavant durant l’any 2018 amb els 121.214,90 € d’inversions generals distribuïdes aproximadament en:
  1. Arranjament i adequació de l’espai de “Can Salvador”, com a sala de lectura i treball, obert al poble com a servei. Aprox. 30.000 €
  2. Finalització de l’espai d’emmagatzematge darrere del Casal. Aprox. 30.000 €
   Millora d’instal·lacions i seguretat parcs infantils: (Tirolina, gronxadors i altres Quintana). Tot. Aprox. 16.000 €
  3. Inversions en millora de carrers i il·luminació. Aprox. 44.000 €
 2. Millora de les aportacions i subvencions a les entitats de Castellcir per activitats socials, culturals i esportives des d’aprox. 6.000€ fins a 11.000 €. Simplificar el reglament de subvencions abans de la nova convocatòria per a 2018.
 3. Tirar endavant i executar amb les subvencions demanades per al “Programa complementari de reforma i millora d’equipament locals” de la Diputació de Barcelona, presentat el 13/12/2017 i executar en cas d’aprovació les següents inversions:
  1. 2018. LS1. Arranjament i millora del Casal per 44.744,89 €
  2. 2018. LS3. Millora de l’escola La Popa per 18.016,90 €
  3. 2019. LS1. Adequació espai sala Can Salvador. (Es realitzarà igualment en cas de no tenir subvenció, l’any 2018). 28.753,88 €
  4. 2019. LS4. Millora dels vestidors de la Zona Esportiva la Quintana. 23.838,21 €
 4. Finalment, també existeix el compromís de tirar endavant amb el projecte d’urbanització d’un carrer, encara que no estigui pressupostat (només en part dels 44.000 €), i aconseguir les subvencions i finançament adequats durant l’any 2018. El cost estimat, en funció de les renovacions de xarxes diverses de serveis pot estar entre 178.500€ i 420.000 €.

Aquestes són, en resum, les premisses que ens han fet decidir a donar suport als pressupostos inicials del 2018.

Pressupost per al 2018

Veure resum del pressupost per al 2018

De cara al futur, seguim creient que fa falta crear una comissió de pressupostos abans de juny de 2018, en què tinguin representació tots els grups, i que sigui l’encarregada de presentar un primer esborrany de pressupost, d’acord amb un procés d’elaboració, com per exemple el que tenim presentat ja des del maig 2016, i comptant amb l’assessorament tècnic de Comptabilitat i Secretaria municipals.

Una altra necessitat és la de crear un pla d’actuació municipal (PAM) respecte a les inversions dels propers anys, i ens oferim a treballar conjuntament per a l’obtenció del necessari finançament, ajustant si calgués, les xifres finals al finançament previst.

Castellcir,  26 de gener de 2018

Proposta oberta del GIC al maig 2016 per l’elaboració dels pressupostos
Print Friendly, PDF & Email