Resums plens

Ple del 6 de Novembre 2015 i últimes propostes

Veure l’ordre del dia del ple ordinari.

El ple del 6 de novembre va tenir un contingut més o menys rutinari i sense més transcendència que preparar dues contractacions: 1) el servei de neteja ordinària de les dependències municipals i 2) la gestió del servei públic de recollida de residus domiciliaris.aparcament St Andreu

A més, es presentava el calendari fiscal per al 2016 i la xifra oficial de població empadronada a Castellcir l’1 de gener de 2015, que resulta ser de 694 habitants. Es va aprovar tot.

El nostre grup va presentar dues propostes de resolució que entraran en l’ordre del dia del pròxim ple:

Proposta de participació en les contractacions

Els processos de contractació són una part molt important de la gestió municipal.

D’altra banda, la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, i els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen, podrem dir que comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació.

Creiem que tots els grups municipals, especialment l’oposició, han de formar part del procés.

Veure proposta de resolució presentada el 6/11/2015

Proposta per a la propera elaboració dels pressupostos anuals.

Com ja és sabut, el ple extraordinari dels pressupostos 2016 es va celebrar sense que es tinguessin en compte cap de les nostres propostes ni esmenes.

Per això i amb temps suficient, hem  presentat ara aquesta proposta de resolució perquè el proper any, s’elaborin de manera diferent.

Com ja es va dir aquí, els pressupostos són l’eina més important per a la gestió del consistori.

L’elaboració dels pressupostos, és també un exercici de planificació que convé que es basi en els objectius esperats per al període i no ser merament una planificació reactiva.

La planificació sense objectius és una planificació reactiva: a partir de les capacitats (recursos humans i materials) dóna resposta a les demandes i competències sense efectuar una anàlisi estratègica ni determinar els resultats esperats.

En canvi, la planificació amb objectius, orientada a resultats, és un procés mitjançant el qual s’estableix exactament quins són els objectius operatius, es delimita el termini d’assoliment i es defineixen els recursos necessaris. Al mateix temps, per la determinació dels objectius, és molt important obrir un procés de participació ciutadana a través de diferents grups de treball representatius del poble.

Esperem que aquesta proposta sigui entesa i corri millor sort.

Veure proposta de resolució presentada el 6/11/2015

Print Friendly, PDF & Email