Inversions Pressupostos Temes socials

Perquè hem aprovat els Pressupostos Municipals per al 2018?

Castellcir Auditoria
El primer any…
Per primera vegada aquesta legislatura, el nostre Grup Municipal GIC ha votat donant suport als pressupostos presentats pel govern municipal.
Per tant, al ple del divendres 26 de gener, la votació afirmativa es va fer per unanimitat de tots els grups.
Aquest és un fet que ens sembla important assenyalar, ja que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia i el nomenament de nou alcalde per als dos darrers anys de legislatura.
També hem de dir que, per primera vegada, s’ha negociat i acceptat el fet d’escriure una relació de les prioritats d’inversió per a les subvencions que es puguin aconseguir.
Per concretar, les raons bàsiques per les quals hem cregut convenient tirar endavant són les que podeu veure aquí:
“Posició del Grup Municipal GIC respecte als pressupostos 2018”

Com s’aproven els Pressupostos?

Com ja sabeu, l’aprovació dels pressupostos segueix un procediment que comença amb la seva elaboració  i la presentació per part de l’alcalde a un Ple del Consistori per l’aprovació inicial.

A continuació s’exposen durant 15 dies al públic, previ anunci en el  Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer-ne al·legacions.

Per tant, tothom que hi estigui interessat ho pot consultar i si ho creu convenient, fer les al·legacions que cregui oportunes.

L’aprovació definitiva del pressupost correspon a una altra sessió del Plenari per a  l’aprovació definitiva amb l’admissió o no de les al·legacions que es presentin durant el període d’exposició pública.

Diputació de Barcelona. Document bàsic d’elaboració de pressupostos

S’ha treballat millor aquest any que els primers de la legislatura?

Ens hagués agradat poder dir que sí, i per tant treballar amb més temps, seguint un procés d’elaboració estructurat com el que ja vam proposar el 2015, (1) amb diferents propostes i alternatives polítiques del seu contingut, tot incloent projectes de poble. Tot plegat amb més transparència.

Malgrat això, almenys s’ha vist un intent d’aproximació i de buscar el consens. La voluntat del govern municipal en general, i especialment de l’alcalde en particular, ha estat en tot moment d’explicar el que s’estava fent, i de trobar fórmules perquè tots els grups ens sentíssim còmodes amb els pressupostos presentats.

(1) Proposta oberta del GIC per l’elaboració dels pressupostos

Perquè són importants les inversions?

Castellcir necessita fer inversions, com qualsevol poble que vulgui avançar, per millorar la qualitat de vida dels veïns.

Sense inversions i sense el seu adequat manteniment, el poble es deteriora i es queda al darrere en relació a altres. A més, probablement no hi ha el suficient retorn als ciutadans del que paguen amb els seus impostos i taxes.Castellcir Auditoria

Normalment és el poble qui hauria de determinar en què s’ha d’invertir, però hauria de tenir més participació, basada en una informació més transparent de les possibles alternatives i dels recursos. Sempre d’acord amb les previsions de futur que l’ajuntament tingui formulades.

Per això s’haurien de gestionar els pressupostos d’una forma ambiciosa i al mateix temps transparent.

Caldria també impulsar polítiques que fomentin l’activitat productiva, el comerç de proximitat, l’elaboració de productes autòctons i de qualitat, l’activitat industrial, agrícola i ramadera, que es faci al nostre terme municipal, i que es desenvolupi amb criteris de progrés i sostenibilitat, amb respecte pel medi ambient en general, i al nostre entorn en particular.

Nou espai cultural per dinamitzar el coneixement i la participació.

Aquest 2018 volem posar en marxa, amb la reforma de “Can Salvador”, un nou “Espai de lectura i treball”, per disposar d’un local, obert regularment i preparat perquè tothom hi pugui llegir i treballar, i a més, serveixi per fomentar iniciatives culturals, emprenedores i artístiques. Treballar a favor de la cultura i el coneixement. Un espai cultural i de treball per a joves i més grans on es vertebrin i generin idees noves, i on es pugui facilitar la feina a les entitats de Castellcir.

El primer any…
Per primera vegada aquesta legislatura, el nostre Grup Municipal GIC ha votat donant suport als pressupostos presentats pel govern municipal.
Per tant, al ple del divendres 26 de gener, la votació afirmativa es va fer per unanimitat de tots els grups.
Aquest és un fet que ens sembla important assenyalar, ja que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia i el nomenament de nou alcalde per als dos darrers anys de legislatura.
També hem de dir que, per primera vegada, s’ha negociat i acceptat el fet d’escriure una relació de les prioritats d’inversió per a les subvencions que es puguin aconseguir.
Per concretar, les raons bàsiques per les quals hem cregut convenient tirar endavant són les que podeu veure aquí:
“Posició del Grup Municipal GIC respecte als pressupostos 2018”
Print Friendly, PDF & Email