General

Per què fa falta un programa

Alícia: IMG_0729  Gat de Cheshire, podries dir-me, si us plau, quin camí he d’agafar des d’aquí́?

 – Això depèn en gran part, del lloc al qual vols arribar – va dir el Gat.

 – No ho sé…M’és força igual el lloc… – va dir Alícia.

 – Llavors tampoc importa molt el camí que prenguis – va dir el Gat.

  … Sempre que arribi a algun lloc – va afegir Alícia com a explicació.

 – Oh, sempre arribaràs a algun lloc – va assegurar el gat-, si camines prou.

Alícia en el país de les meravelles

La situació en què ens trobem a Castellcir, pot ser similar.

Ja fa més de 100 dies que es va constituir el nou govern municipal i no tenim evidència d’un programa que ens mostri les línies bàsiques d’on ens vol conduir, ni els objectius claus per a la legislatura. És a dir, no hi ha programa.

El 30 de juny, vàrem presentar una petició del GIC al Govern Municipal per tal que es fes públic l’acord de govern entre el grup d’ERC i el de CiU, i a més, el programa de govern que s’havia pactat entre els dos grups.

En el següent ple, se’ns va presentar un document relatiu al pacte de govern entre el grup d’ERC i el grup de CiU. És un document que ja havíem vist a les negociacions prèvies al pacte. Els tres primers punts tracten sobre el repartiment de l’alcaldia i càrrecs, consell d’alcaldia i auditoria a l’anterior govern.

Segueix un quart punt on s’enumeren unes “Prioritats d’actuació a tenir en consideració per elaborar un acord de governabilitat entre els grups …”.

El podeu veure en aquest enllaç:

Pacte de Govern Municipal entre els grups d’ERC i CiU

En cap cas és un programa de govern, sinó una llista, més o menys encertada de coses a fer. Vam fer constar en el mateix ple que no responia al sol·licitat i vam demanar que es fes públic el pacte, tant a la web municipal com al full informatiu local, cosa que encara no s’ha fet. Per tant, encara no és públic.

Cal exigir un programa

A un govern municipal, cal exigir-li que presenti una visió clara i el model de cap a on es vol conduir el poble. Els objectius bàsics i els eixos estratègics per assolir-los. De la mateixa manera, també cal exigir-li una bona i honesta administració dels recursos de tots i la millor gestió del dia a dia.

Un model per al poble vol dir, per exemple, definir on es vol arribar en totes les àrees, l’econòmica, la social i del territori. Així com ja es va fer un pla urbanístic, cal definir com es pot impulsar l’activitat econòmica, les prioritats socials i l’ús dels recursos. Què cal fer, per exemple, per no dependre exclusivament de les subvencions, quin model és preferible per generar activitat tant empresarial com d’utilització dels recursos naturals, per impulsar el comerç local, el turisme (i quin tipus de turisme), etc. A nivell social, com es pot impulsar l’educació i la formació continuada, els serveis socials, la cultura i els espais de trobada. A nivell territorial, com facilitar la mobilitat i les comunicacions, les connexions a la xarxa, un consum d’energia sostenible, etc.prog comb

Com a grup a l’oposició i de manera positiva i responsable, ens sentim amb l’obligació d’anar plantejant mocions que impulsin l’Ajuntament a construir un programa complet.

Ho podeu veure en el següents enllaços:

Programa i objectius:          https://www.gic.cat/?page_id=51

Àrea social:                    https://www.gic.cat/?page_id=88

Àrea econòmica:                https://www.gic.cat/?page_id=94

Territori i Sostenibilitat:          https://www.gic.cat/?page_id=91

Tot l’anterior dóna sentit a les decisions i projectes que s’emprenguin i és el que fa possible mesurar la gestió. No fer-ho vol dir que qualsevol acció i decisió es pot justificar amb arguments explicatius segons el moment.

No val a dir que moltes d’aquestes coses s’han de fer a nivell comarcal.

Una cosa és la comarca que, evidentment ha de dissenyar el seu model de futur a mig i llarg termini, i l’altra és el poble, que ha de tenir la seva estratègia pròpia dintre de la comarca. No és el mateix, per exemple, que una infraestructura comarcal es faci a Castellcir o a un altre poble, que un empresa s’estableixi a Castellcir o a un altre lloc, que els comerços s’especialitzin, etc.

I això és el que pot diferenciar un govern que es limita a gestionar les urgències i el dia a dia i que al final es deixa portar per les circumstàncies i conduir per les decisions dels altres, d’un govern que es marca el seu camí i sap definir les seves línies estratègiques per aconseguir els seus objectius.

Un model de poble participatiu.

És més important encara, que en l’elaboració hi participi el nombre més ampli de gent possible. Entitats, empresaris, empreses, comerços, associacions, grups de gent, residents, no residents etc. Només així s’aconsegueix un model de poble compartit i els ciutadans coneixen quines són les fites i quins els eixos estratègics importants per aconseguir-les. Podran jutjar després la tasca de l’Ajuntament amb comparació amb allò que s’havia de fer.

Quan això no es fa o no es vol dur a terme, generalment és:

 • Per manca de visió i de responsabilitat.
 • Perquè hi ha un model paternalista o carismàtic de govern, i qui té el poder real no es mostra clarament, i per tant el model és clar, però no es comunica perquè no és massa confessable.

Per què és important crear un model o visió de futur?

Proposarem a l’equip de govern municipal l’elaboració d’un programa estratègic per Castellcir i definir quins són els eixos estratègics i objectius bàsics per arribar-hi.

Nosaltres, des de l’ oposició, ens oferim a impulsar en aquesta tasca sempre que es faci de forma plenament participativa, amb el màxim de gent involucrada, fent una crida a tothom, persones i entitats, residents i no residents..

Podeu veure la proposta del projecte Castellcir 2020: https://www.gic.cat/?project=projectes-1

Els beneficis són diversos:

En primer lloc, permet fer una planificació a mig i llarg termini, cosa que no permet la gestió municipal del dia a dia.promoeco-descarregues-xodel-plafons-moianes-pdf_001 (608x640)

En segon lloc, desenvolupar una anàlisi de la realitat municipal des d’una perspectiva àmplia i integradora que permeti superar anàlisis sectorials o opinions esbiaixades basades en interessos específics.

En tercer lloc, una tasca que ajuda a identificar les variables rellevants per al futur, superant les dinàmiques de gestió quotidiana.

 • Un procés participatiu com una eina de fer ciutadania, d’implicar els resident i no residents i a totes les entitats i grups d’edat, en la definició del futur del municipi.
 • Dinamitzar i donar un nou impuls a Castellcir. Som un municipi atractiu, però ens cal posar-lo al dia contínuament.
 • Incrementar el benestar dels residents i l’aspecte acollidor del municipi.
 • Millorar els equipaments.
 • Crear oportunitats.
 • Estimular l’activitat econòmica
 • Definir un model per al poble dins la nova comarca.
 • Contribuir al manteniment i sostenibilitat del patrimoni territorial.
 • Formalització de consensos entre tots els actors implicats.
 • Construir un lideratge obert i participatiu, i no tancat o d’una minoria.
Print Friendly, PDF & Email