Pressupostos

Novetats sobre els pressupostos 2017

Aquestes són les novetats sobre els pressupostos 2017 a Castellcir:

A la reunió del passat dia 2, ens van presentar el projecte de pressupost per al 2017. Va ser una presentació per part de Dolors Mach, de l’empresa ASSESSORS GESTIÓ LOCAL S.L. molt detallada i tècnicament impecable.

De fet, que tinguem l’ocasió de debatre aquest projecte ja és un primer pas, o un cert avenç, lluny encara del que nosaltres voldríem implementar com a procés participatiu, però del que hem de procurar treure’n totes les oportunitats que se’ns presenten.

El més important, però, d’uns pressupostos són les seves propostes polítiques: les prioritats, les inversions, el que es destina a les persones, etc. Malauradament d’això hi va haver molt poc a la presentació que ens van fer.

Malgrat això, la valoració que fem de la reunió és positiva: pel fet que es fes la reunió i també per l’ambient positiu i d’entesa que hi va haver. Seria molt bo que el procés endegat servís per aconseguir aprovar uns pressupostos de consens per al 2017.

Hem analitzat el contingut, els programes i prioritats que hi ha darrere de les xifres que ens van presentar, valorar-ho tot, i presentar la nostra pròpia proposta.

La intenció que hi ha darrere de la modificació al pressupost 2017 que hem presentat, la podem concretar en tres línies d’actuació principals:

  1. Ressaltar la importància de les inversions per crear un futur per al poble.  Cal revertir la situació que es mostra al gràfic adjunt. Sense inversions planificades de manera plurianual creiem que no es pot construir el poble que volem i, per tant, tampoc s’haurien d’aprovar uns pressupostos per al 2017. Incloure una previsió d’inversions permetria trencar amb la baixada d’inversions realitzades al poble al llarg del període de crisi, i continuada el 2015 i 16. Calen inversions en carrers, infraestructures, espais públics i per a les persones. Al gràfic del costat es pot veure com la nostra proposta d’inversions per 2017 canviaria la tendència dels últims anys.
  2. Manteniment del patrimoni. Per el futur, és essencial fer un manteniment de tot el patrimoni, més ordenat i per tant, a uns costos inferiors. Hem afegit al pressupost una partida per a l’elaboració del pla de manteniment anual. És possible que aquesta despesa es pogués subvencionar. També hem inclòs una partida de despesa per a la millora de l’estat dels espais públics.
  3. Fer una aposta per l’estalvi en la despesa energètica, per l’eficiència i per les energies netes. En aquest cas hem proposat inversions en: la ampliació de la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led, l’escalfament de dependències municipals amb energies netes. Aquestes dues línies d’actuació ens permetran començar a estalviar en la partida de despesa en energia i guanyar sostenibilitat per al futur.

La nostra proposta no és una proposta tancada i per tant, esperem poder-la negociar amb l’equip de govern. Us anirem informant dels resultats que es vagin produint. També estem oberts a considerar alternatives o altres punts de vista que ens volgueu aportar.

Creiem que el fet de poder aconseguir un pressupost de consens entre tots els grups municipals de l’ajuntament seria una fita important que ens pot ajudar en el futur a aconseguir altres acords.

De moment està prevista una nova reunió de tots els grups municipals per al diumenge 11 de desembre.

Us mantindrem informats de com evoluciona aquest tema.

Print Friendly, PDF & Email