General

Les comissions informatives

Imagen34Com a grup municipal a l’oposició, i de manera positiva i responsable, ens sentim en l’obligació d’anar plantejant propostes que ajudin l’Ajuntament a construir un programa complet.

Creiem que la manera de fer-ho és descarregant tasques del dia a dia i col·laborant amb propostes a mig termini a través de les comissions informatives.

Què són les comissions ?

Se’n poden dir informatives, de treball, de consulta o d’estudi, i són grups de treball integrats per tots els grups municipals, que ajuden a preparar, debatre, estudiar i dictaminar totes les propostes i projectes abans de ser portades al ple. De manera que quan arriben al ple, ja es tenen totes les informacions, valoracions i alternatives que faciliten la presa d’accions més ràpidament.

Són obligatòries als ajuntaments de més de 5.000 habitants, però s’implementen cada vegada més a tots els ajuntaments més petits.Imagen17

Ens oferirem a crear les que facin falta per tal de potenciar la capacitat de treball del govern municipal i facilitar la capacitat de gestió i decisió de tot el consistori. Actualment només està creada la comissió de comptes perquè es obligatòria a tots el ajuntaments.

Al mateix temps que s’agilitza la gestió del dia a dia, es guanyarà capacitat de treballar de manera participativa els temes més estratègics que tenen a veure amb la construcció d’aquest programa de govern, de donar un impuls estratègic i definir el model de poble que es desitja a mig termini.

Print Friendly, PDF & Email