Inversions Model de poble Pressupostos Territori i Urbanisme

La pavimentació i millora dels carrers

Que no ens enganyin…

El nostre grup municipal, a l’oposició, portem tres anys proposant més inversions i planificació d’actuacions municipals, juntament amb millores en la gestió, més transparència, participació, i un llarg etc. Concretament, hem proposat repetidament la pavimentació i millora dels carrers que falten.

Ja a l’octubre del 2015 amb motiu de l’aprovació dels pressupostos per al 2016 vam fer notar la manca d’inversions en infraestructures i manteniment. I la manca d’un pla d’actuació municipal que en el cas dels carrers hauria enfocat obres, coem els carrers, amb una visió plurianual i hauria permès, amb temps, arribar a acords amb els veïns i buscar les fonts de finançament adequades.

Al setembre de 2016 i de cara als pressupostos de 2017 vam tornar a insistir per avançar en la preparació i preparar el tema d’inversions. No va servir de res perquè els pressupostos no es van presentar fins a finals de desembre, tot i haver insistit amb un altre escrit el novembre de 2016. Aquests pressupostos per al 2017 van ser finalment rebutjats pel nostre grup, perquè l’equip de govern del llavors alcalde Sr. Eduard Guiteras no va voler signar un compromís respecte a les accions a realitzar, entre elles un inici de l‘asfaltat de carrers.

Teníem una proposta alternativa, amb un total d’inversions que superava els 390.000 €, com a primera part del que hauria pogut ser un pla per a  4 anys.

Com a resposta, el govern municipal va fixar les inversions en 51.400 €; per sobre de la ridícula xifra inicial de 5.000 , però molt lluny encara de la nostra proposta.

Veure: Pressupost 2017

El mateix passava amb el pla de manteniment, proposat repetidament des del novembre de 2016.

A l’agost de 2017, fet el canvi a l’alcaldia al Sr. Salvador Rovira, vam tornar a insistir amb una llista d’actuacions:

Després de dos anys sense programa ni pla d’actuació municipal, sense planificació d’inversions ni actuacions de millora, vam concretar una  llista del que caldria fer als dos anys de legislatura que quedaven, per intentar treballar conjuntament, posar prioritats, valoracions i arribar a un pla coherent d’actuació municipal per a 4 anys. Incloïa 28 accions concretes, entre d’altres les següents:

  • Asfaltat de carrers per acabar tots els que falten en el nucli urbà
  • Espai per sala de lectura i treball. Adequant i acabant la part que queda del nou ajuntament. (Can Salvador). Aquesta la considerem imprescindible per ser realitzada al 2018.
  • Voreres a tots els carrers asfaltats i que actualment no en tenen.
  • Enllumenat i LEDS

Veure: El que caldria fer

Per primera vegada, el gener de 2018 vam aprovar els pressupostos pel 2018 bàsicament perquè s’havia negociat i acceptat una relació de les prioritats d’inversió que contenia les dues primeres inversions de la llista i  per un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia.

Aquestes són les inversions del pressupost 2018 per a les quals hem lluitat:

  • Arranjament i adequació de l’espai de “Can Salvador”, com a sala de lectura i treball, obert al poble com a servei.
  • Finalització de l’espai d’emmagatzematge darrere del Casal.
  • Millora d’instal·lacions i seguretat parcs infantils: (Tirolina, gronxadors i altres Quintana).
  • Inversions en millora de carrers i il·luminació. Existeix el compromís de tirar endavant amb el projecte d’urbanització d’un carrer, encara que estigui pressupostat només en part per aconseguir les subvencions i finançament. Inici al 2018 per continuar el següents anys.
  • Tirar endavant i executar amb les subvencions demanades per al “Programa complementari de reforma i millora d’equipament locals” de la Diputació de Barcelona, presentat el 13/12/2017

Per tot l’anterior, ens alegrem que, a l’últim ple del 9 de maig 2018, l’ex-alcalde Sr. Eduard Guiteras digués que es procedirà en breu a iniciar una tasca de realització dels projectes d’asfaltat dels carrers del centre de la població que encara no ho estan.

Però ens dol que a més, digui que la intenció d’aquestes feines és facilitar la tasca i passar projectes al nou equip de govern que surti de les properes eleccions municipals.

No som partidaris d’atribuir-nos cap mèrit, però ens semblaria poc correcte si darrere d’aquestes paraules hi hagués la intenció par part dels representants actuals del grup ERC-AM, d’atribuir-se cap lideratge d’aquest projecte, i a més, no reconèixer que començar ara representa haver perdut tres anys.

Per tant…que ens enganyin, perquè segurament en vindran d’altres…

Print Friendly, PDF & Email