General

Hem demanat una sessió informativa a Castellcir sobre el Programa d’ajuts LEADER 2016.

El Programa LEADER 2016 és un marc on es determinen els ajuts del Pla de Desenvolupamleader-620x274ent Rural (2014-2020), i el Consorci del Moianès forma part de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, el que vol dir que està a càrrec de la gestió i optimització dels recursos econòmics assignats al Moianès.

Els ajuts del programa van adreçats a emprenedors, empreses, associacions, fundacions i ens públics que tinguin previst realitzar inversions per a projectes de creació o ampliació i millora.

La dotació total del programa LEADER a tot Catalunya serà de 46 milions d’Euros. Els imports subvencionables seran mínim del 20% i màxim del 40% de la inversió. El mínim d’inversió subvencionable serà de12.000 €.

Podeu trobar tota la informació, al web de l’Associació pel Desenvolupament Rural de Catalunya Central, aquí:

http://www.catcentral.cat/pages/ca/inici.php

Hi ha tres línies d’ajuts:

Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempresesagroeco

Activitats subvencionables:

Creació, millora i/o ampliació de microempreses, excepte les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a l’annex 1 del Tractat CE i les de turisme i lleure, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en el territoris rurals.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de microempreses amb ànim de lucre que no pertanyin als sectors del turisme o de l’oci. Les empreses han de tenir menys de 10 treballadors, un volum de negoci igual o inferior a 2.000.000 € i un balanç anual igual o inferior a 2.000.000 €.

Mesura 313: Foment d’activitats turístiques.

Activitats subvencionables:

Creació, millora i/o ampliació d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci.

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses o Pimes del sector del turisme o de l’oci.

Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural.

Activitats subvencionables:

Projectes d’inversió superiors a 40.000€, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.

Beneficiaris:

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, Consells Comarcals i entitats sense ànim de lucre participades per ens locals.

L’Ajuntament de Castellcir no hi està integrat directament sinó representat pel Consorci del Moianès.RSE

El Consorci del Moianès organitza unes jornades informatives sobre aquests ajuts i de moment ja s’han organitzat tres sessions a Moià (14/1/16), Sta. Mª d’Oló (21/1/16) i Castellterçol (28/1/16) i ja ens ha informat que, atenent a la nostre petició, estan buscant dia i hora per fer-ne una a Castellcir tan aviat com sigui possible.

Ens dirigim a tots els que puguin tenir projectes empresarials o cooperatius dins de les àrees indicades, ja que aquesta serà una ocasió per informar a tots els interessats.

Aquí podeu veure un full informatiu.

Print Friendly, PDF & Email