Temes socials

ESPAIS DE REUNIÓ I PARTICIPACIÓ: RESULTAT DE LA PROPOSTA

Com molts ja sabeu, el GIC va presentar el 8 de febrer una proposta de resolució sobre espais de reunió i participació  per a les entitats i gent del poble en general. Era una proposta que nosaltres ja havíem plantejat al principi; fer un balanç i saber quin era el cens dels espais i quines activitats s’hi podien dur a terme.Castellcir__CEIP_La_Popa_2

Quan se’ns va fer arribar una petició per escrit sobre la necessitat de trobar un lloc on poder reunir-se la gent gran del nostre poble, ens va motivar formalitzar la proposta i portar-la al ple.

Es proposàvem dues actuacions:

  1. Estudiar el cas concret presentat i donar-hi la resposta adequada.
  2. Posar-nos com a objectiu un pla d’actuació, amb les inversions adequades, per donar resposta a les necessitats d’espais. Tenint en compte el que tenim, fer un inventari dels espais, estudiar les possibilitats de fer-ne de nous per encaixar, en el possible, les possibilitats amb les necessitats que esdevinguin més importants per impulsar l’activitat social i econòmica del poble, com per exemple, espai gent gran, espai joves o espais polivalents, centre cultural, espais per emprenedors, en definitiva un centre cívic. Aquesta acció tindria un termini d’un any per definir el pla d’actuació i buscar les fonts de finançament.

Sobre el primer punt, al ple se’ns respon que fins aquest moment no s’ha demanat cap espai a l’Ajuntament, i que n’hi ha de disponibles. Segons ens diuen, primer cal saber quines són les necessitats i que la resposta es fa sobre la demanda.

Tots sabem que la nostra gent gran és qui més necessita en un poble un espai per trobar-se i crear els seus vincles de relació, en aquesta etapa de la vida.

L’equip de govern insisteix que la demanda està atesa adequadament i que l’Ajuntament ja fa tot el que ha de fer, que és esperar a rebre sol·licituds i canalitzar-les segons vagin arribant. No es veu la necessitat d’avançar-se i ser proactius, tal com demana el nostre Grup.

També se’ns informa que des de la residència la Ginesta s’ha parlat de buscar llocs comuns i crear una sinergia de serveis. Sabem que la Ginesta és una empresa privada i que les col·laboracions estan bé però no poden substituir un lloc per a la gent gran.

Una vegada més tenim la sensació que falta una mínima planificació per tal de treballar a mig i llarg termini.

La demanda pot estar atesa o no, però la pregunta és: què podem oferir nosaltres com ajuntament, quines iniciatives tenim i preparem per tal d’oferir uns serveis de qualitat, que a vegades no es demanen explícitament però que són necessitats reals al nostre poble.

Esperar i dir que ja tindrem espais quan es faci la nova escola, no creiem que solucioni res ni mostri a la gent que es capten les necessitats i es treballa en aquests sentit.

Si creem uns espais més acollidors també farem del nostre poble un lloc on residir amb més dignitat i qualitat de vida.

En resum: proposta rebutjada.

Print Friendly, PDF & Email