General

El proper ple: avançat al dia 1 juny

El proper ple ja estava programat per al divendres 3 de juny.

Per raons que no entenem massa bé, se’ns ha avançat unilateralment al dimecres dia 1.

El motiu sembla ser el sorteig de la mesa electoral per al 26 de Juny, però l’any passat hi va haver dues vegades eleccions i el tema es va solucionar d’una altra manera. Potser tingui a veure amb retribucions a plens extraordinaris; en qualsevol cas, les explicacions les haurà de donar l’alcalde.

De manera que si algú pensava assistir al ple, que sàpiga que està avançat a dimecres 1 a les 18h, perquè això no s’ha anunciat.

Per la nostra banda, hem presentat 4 temes:

1) Una actuació especial, per millorar l’estat de conservació i seguretat de les zones:foto 5 (800x598) foto 6 (800x598) foto 8 (800x598)

  • Esportiva de la Quintana
  • Parc infantil de la Quintana
  • Parc Infantil de la “tirolina”

Ja que tenen necessitat d’una actualització en els temes de seguretat i manteniment especialment tenint en compte els usuaris infantils. Cal dotar un pressupost per a la seva posada al dia.

També proposem fer posteriorment un procediment concret que doni abast a totes les àrees a càrrec del municipi, perquè quedi clar el seu procés de manteniment i adaptació a les normes de seguretat actuals o futures o excedir-les.

(Veure la proposta completa)

2) Proposta de procés per a l’elaboració dels pressupostos municipals.

El Grup Municipal Independent per Castellcir es va comprometre per l’acord del ple municipal del 4 desembre 2015, a presentar un esborrany i esquema inicial obert, per debatre amb tots els grups municipals i aprovar al ple quan correspongui

Remarcar que aquesta és una proposta oberta a tots els grups i a les millores de tot tipus, tècniques, etc., que es vulguin incorporar.

Creiem que l’important no es aprovar “aquest procés” sinó que “hi hagi un procés escrit” i que aquest sigui participatiu en la mesura adequada.

(Veure el document complet)

3) Proposta per millorar l’estructura dels plens municipals.

En els plens ordinaris, la part dedicada al control de la resta d’òrgans municipals de la corporació, ha de tenir una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, tot garantint de manera efectiva en el seu funcionament, i en el seu cas, en la seva regulació, la participació de tots els grups municipals en la formulació de mocions, precs i preguntes. Per tant proposem aquesta estructura:

A.- ASSUMPTES A DELIBERAR

B.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Alhora proposem que es tingui en compte el temps necessari per a cada part del ple, en funció dels temes proposats i a tractar.

I finalment proposem que tots els plens siguin gravats en àudio o vídeo.

(Veure la proposta completa)

4) Un any de la constitució d’aquest ajuntamentfoto 7 (800x598)

Hem elaborat un resum estadístic de tots els temes tractats en tots els plens celebrats en aquest període.

De l’anàlisi d’aquestes dades sorgeixen unes conclusions que, a la nostre opinió, és interessant compartir, sempre amb l’ànim constructiu de millorar la gestió i els serveis que tots estem obligats a oferir al ciutadà.

Presentem per tant, les nostres conclusions i l’anàlisi d’aquest any.

Print Friendly, PDF & Email