General

El problema ambiental més greu del Moianès

Lamentablement, el problema ambiental més greu del Moianès el tenim a Castellcir.

La riera de la Tosca, que neix a Moià, suma ja fa temps, molts episodis de contaminació al seu pas per la vall de Marfà.

Regió 7. 24 d’agost 2015marfà 5 moianesos-denuncien

La vall de Marfà forma part del terme municipal de Castellcir. Marfà és un espai protegit des de 1992 i a més, forma part del PEIN del Moianès i la riera de Muntanyola.

Son coneguts, des de fa temps, els greus problemes de contaminació de les aigües d’aquesta vall, causades principalment per l’abocament de les aigües de la depuradora de Moià. Aquesta depuradora, inaugurada el 1999, s’ha comprovat que està desfasada i ja no acompleix la seva missió, a l’haver de tractar tant les aigües residuals de la població,  com les provinents del polígons industrials de Moià, que s’han anat connectant amb el transcurs del temps.

Regió 7. 15 desembre 2015marfà 4 veins-del

Per la pressió de diverses associacions comarcals i locals, el gener del 2016 es va fer a Moià una reunió a nivell comarcal per debatre i tractar el tema. Aquesta reunió va constar d’una part reservada als ajuntaments, regidors i consellers comarcals, i una part pública oberta.

Vídeo de la reunió del 16 gener 2016:

Nació Digital 15 març 2016marfà 6 monistrol-reclama

De la reunió anterior, va quedar la impressió de que l’ajuntament de Castellcir no era conscient o no va voler assumir la responsabilitat que la Vall de Marfà és part del seu territori.

Alguns municipis, com Monistrol de Calders, creuen que no s’estan assumint aquestes responsabilitats, i reclama a Moià que intensifiqui els controls del que aboca a la riera de la Tosca. L’Ajuntament considera que la inspecció que es fa a les empreses no és prou exhaustiva.

Regió 7. 16 febrer 2016

Creiem que Castellcir hauria d’assumir un lideratge i també proposar les accions legals per acabar amb el problema i exigir, amb la llei a la mà, que l’ACA prengui mesures per solucionar les problemàtiques de contaminació de les aigües superficials i subterrànies que es deriven de la poca capacitat de depuració de l’EDAR de Moià.marfà 1

També creiem que Castellcir es part perjudicada per aquesta contaminació del seu territori, donat que li ocasiona greus perjudicis tant pel seu efecte en el medi ambient, com també per la imatge del poble i per la pèrdua de recursos que això genera en front del turisme de la vall de Marfà i del poble de Castellcir.

A més, a Castellcir ens hem de sentir responsables del fet que des del marfà 2 P4270279
nostre municipi, s’està causant un seriós perjudici als altres municipis que reben les aigües des del nostre territori.

 

Print Friendly, PDF & Email