General

Dues propostes del GIC aprovades

curs01_cas02_Img018En el passat ple del 4 de desembre, es van aprovar dues propostes del GIC:

  • Proposta de participació en les contractacions

Els processos de contractació són una part molt important de la gestió municipal i la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política.

Només quan l’acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, i els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen, podrem dir que comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació.

Creiem que tots els grups municipals, especialment l’oposició, han de formar part del procés.

  • Proposta per a la propera elaboració dels pressupostos anuals.

Com ja és sabut, el ple extraordinari dels pressupostos 2016 es va celebrar sense que es tinguessin en compte cap de les nostres esmenes. Sense objectius polítics marcats, el govern municipal va presentar uns pressupostos elaborats només des del punt de vista comptable, i a més incomplets.

La nostra posició va ser que, en principi, no podíem estar d’acord, ni amb la forma i amb el procés d’elaboració, sense cap participació, ni tampoc amb bona part del contingut.

Donat que nosaltres creiem que els pressupostos són l’eina més important per a la gestió del consistori.

  • Són l’instrument de planificació econòmica de l’entitat local.eco sos 2
  • I són un instrument tècnic per assolir els objectius polítics marcats.

La proposta té com a finalitat que, a partir de 2016, els pressupostos s’elaborin amb un nou procés, que tingui en compte els objectius i prioritats prèviament exposades per l’ajuntament i que obri una via de participació ciutadana per mitjà de diferents grups de treball representatius del poble. (Veure detalls)

Cal remarcar que es va aprovar amb el vot en contra d’un membre del grup de CiU i l’absència de l’altre, és a dir 5 vots a favor i 1 en contra. El grup de CiU no sembla estar massa per la participació i per les comissions de treball, si no són escollides per ells mateixos. Es la primera votació que separa el vot del pacte de govern.

El que queda

Queden pendents les següents propostes

  • Comissions informatives
  • Tema pavimentació del camí a la Penyora
  • Definir una política clara de subvencions.

 

Print Friendly, PDF & Email