RESUM DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018

Aquest ple es va avançar a la data prevista pel tema de la "Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018",  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig. L'altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels…

RESUM DEL PLE DEL DIA 28 DE MARÇ 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per la repetició de la proposta de l'equip de govern sobre les tarifes de l'aigua i modificació de la taxa, aprovació de les festes locals 2019 i l'aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM) entre altres temes. Un assumpte sobrevingut sobre la nova escola i 5 mocions de tipus general…

RESUM DEL PLE DEL DIA 27 DE SETEMBRE 2017

Entre altres coses aprovació suplement de crèdit als pressupostos, aprovació del compte general del 2016,conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellcir i el Consell Comarcal del Moianès, certificació d’obra per l’actuació del camí de santa Coloma. Aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titulat i Substitut. Dues propostes del GIC: Determinar prioritats i accions de la llista actuacions i Iniciar la negociació pels…
Ple del 13 juny 2015

Resum del ple extraordinari dia 19 de maig 2017. Renúncia de l’Alcalde

Assumptes a deliberar: Comunicació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del senyor Eduard Guiteras Paré. Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria…

Resum del ple del dia 21 d’abril de 2017

Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació de l’agrupació de municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria- intervenció per la desagrupació  del municipi de Calders i constitució d’una agrupació de municipis per sostenir en comú el lloc de treball de la secretaria-intervenció…