Entrades recents

L’any 2019

El proper 2019 serà any electoral i al mes de maig tindran lloc les eleccions municipals.
Com ja és conegut, nosaltres som una agrupació d’electors, que com a tal, quedarà dissolta amb la convocatòria de les noves eleccions. A les reunions ha sortit la possibilitat de formar una llista unitària dels tres grups actuals.
Hem elaborat un conjunt de temes i àrees d’actuació que creiem podrien ser la base d’un programa.

Més »

Resum del Ple del 19 de setembre 2018

Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017 i de la posada a disposició del solar de la Quintana a favor d’Ensenyament per un nou edifici futur de l’escola la Popa.

Més »

Resum del ple del dia 18 de juliol de 2018

Aprovació, a proposte del GIC, d’un nou espai a Can Salvador com a sala de lectura i treball amb l’equipament necessari per a aquesta utilització i estudiar la dotació necessària de personal per a la seva obertura diària. Informe sobre obres al camí d’Esplugues…

Més »

La pavimentació i millora dels carrers

El nostre grup municipal portem tres anys proposant més inversions juntament amb millores en la gestió, més transparència, participació, etc. Concretament, la pavimentació i millora dels carrers que falten.

Més »

RESUM DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2018

Aquest ple es va avançar a la data prevista pel tema de la “Sol·licitud d’atorgament de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a l’exercici 2018”,  ja que la data límit de lliurament era l’11 de maig.
L’altre tema era la designació d’un nou representant del municipi de Castellcir al consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
Poca cosa per un ple que es convoca cada dos mesos…

Més »

RESUM DEL PLE DEL DIA 28 DE MARÇ 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per la repetició de la proposta de l’equip de govern sobre les tarifes de l’aigua i modificació de la taxa, aprovació de les festes locals 2019 i l’aprovació provisional del Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCRIM) entre altres temes.

Un assumpte sobrevingut sobre la nova escola i 5 mocions de tipus general 3 d’elles com assumptes sobrevinguts i 2 al ordre del dia.
A la part de control i fiscalització del govern, el grup GIC va formular 1 comentari per aclarir la posició del GIC al tema del aigua.

Més »
Castellcir Auditoria

Perquè hem aprovat els Pressupostos Municipals per al 2018?

Per primera vegada aquesta legislatura, el nostre Grup Municipal GIC ha votat donant suport als pressupostos presentats pel govern municipal. Aquest és un fet que ens sembla rellevant assenyalar, ja que posa de manifest un canvi de tarannà per part del govern municipal des del canvi d’alcaldia…

Més »
Auditoria

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER 2018

Bàsicament, aquest ple va estar marcat per l’aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per a 2018, la plantilla de personal i també per la proposta de l’equip de govern sobre les tarifes de l’aigua i modificació de la taxa.
A la part de control i fiscalització del govern, el grup GIC va formular 6 preguntes.

Més »

RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 22 DE NOVEMBRE 2017

Bàsicament, el ple ordinari del 22 de novembre 2017 va estar marcat per les propostes del grup ERC-AM, posant una altra vegada sobre la taula el tema del ´sou del nou alcalde’ que ja s’havia aprovat al ple del 21 de juny. També es va realitzar el sorteig públic per a la designació dels membres de la mesa electoral a les eleccions del dia 21 D, i es va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2018.  A la part de control, el grup GIC va formular 4 propostes.

Més »

RESUM DEL PLE DEL DIA 27 DE SETEMBRE 2017

Entre altres coses aprovació suplement de crèdit als pressupostos, aprovació del compte general del 2016,conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellcir i el Consell Comarcal del Moianès, certificació d’obra per l’actuació del camí de santa Coloma.
Aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titulat i Substitut.
Dues propostes del GIC:
Determinar prioritats i accions de la llista actuacions i
Iniciar la negociació pels pressupostos 2018.

Més »

Acte central a Moià el 23 de setembre

Text de la intervenció del portaveu del GIC, Francesc Güell a Moià el dissabte 23 de setembre de 2017.
Hola, bona tarda a tothom!. Estic aquí com a representat d’un grup petit i d’un poble petit. El grup és el Grup Independent per Castellcir (GIC) i el poble ja l’he dit, Castellcir.

Més »